Záhrady

Pomáhame vytvárať tri komunitné záhrady – dve v Bratislave a jednu vo Zvolene. Všetky vznikajú formou komunitného plánovania a obsahujú prvky permakultúry. Záhrady sa navzájom líšia, aby vytvorili viacero modelových príkladov.