Záhrada vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave

Záhrada má okrem zanedbaných parenísk k dispozícii aj nádherný starý skleník, ktorý po obnove slúži na stretávanie komunity pestovateľov, množenie sadeníc či súvisiace workshopy.

V tejto záhrade sú umiestnené aj dva úle so včelami, hmyzí hotel, králikáreň a netopieria veža. Pravidelne sa tu stretáva aktívna komunita pestovateľov.

Kontakt

FB Vodárenská komunitná záhrada

Partneri

                   

Fotografie

Za fotografie k záhrade ďakujeme Slavomírovi Uhrínovi z www.su.sk a Michaele Bartíkovej.