Knižnica

Dielňa budúcnosti: Buďte kritickí, kreatívni a zmeňte vašu školu k lepšiemu!
Steny polepené kartičkami s nápadmi, smiech a hry, vyučovanie vo forme divadla, množstvo inšpirácie a zaujímavých ľudí - tak to vyzeralo na workshope Dielňa budúcnosti, ktorý sa konal začiatkom februára vo Vzdelávacom centre Zaježová.
>> čítaj viac
Postreh učiteľky k téme "spotrebiteľské súťaže na školách"
K napísaniu tohto textu ma inšpiroval rozhovor s kolegyňami - učiteľkami našej materskej školy, kde koordinujem program Zelená škola. Ide o sprostredkovanie názoru na tému spotrebiteľské súťaže na pôde (aj Zelených) škôl. Dávnejšie sa v televízii objavila reklama nabádajúca ku kúpe konkrétnych čistiacich prostriedkov sloganom: "Starostlivosťou o svoj domov pomáhajte deťom".
>> čítaj viac
Co skrývá něžná krása květin?
Krásné, všemi barvami hýřící květiny, až nepřirozeného vzhledu, které míjíme u stánků, ve výlohách květinářství nebo je vidíme v halách supermarketů, skrývají za svojí krásou nedůstojné podmínky, za kterých byly vypěstovány v zemích subsaharské Afriky, Střední a Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Odvrácenou tváří těchto krásných květin jsou pro pohled z Evropy děsivé sociální a zdravotní podmínky místních obyvatel, které na květinových farmách pracují a dále negativní dopady produkce květin na životní prostředí v těchto oblastech.
>> čítaj viac
Klimatická nirvána
V súčasnej dobe sme zavalení informáciami o klimatických zmenách zľava, sprava, z tlačových médií i rozhlasu a televízie. Vzduchom lietajú rôzne čísla a spoločnosť sa delí na dve skupiny. Prvá skupina verí, že sme spôsobili v minulosti nevídané klimatické zmeny a preto je potrebné okamžite opatrenia na eliminovanie produkcie oxidov uhlíka ako hlavného vinníka. Druhá skupina sa v tom tiež „vyzná“ a tvrdí, že žiadne klimatické zmeny neexistujú alebo rozhodne nie sú spôsobené ľudskou činnosťou.
>> čítaj viac
Môžu sa zohriať alebo popáliť – ale niečo sa naučia
O občianskej participácii so Zorou "Kalkou" Pauliniovou
>> čítaj viac
Ako si udržať motiváciu aj po rokoch za katedrou? - II. časť
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov
Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.
>> čítaj viac
Ako si udržať motiváciu aj po rokoch za katedrou? - I. časť
Niekoľko námetov pre šťastnejších študentov a ich spokojnejších učiteľov
Prečo by sa mali žiaci a študenti podieľať na vyučovaní? Čo pozitívne môžu zmeny priniesť škole? Ako si udržať motiváciu? A ako začať? Kreatívne tipy (nielen) pre pedagógov nám prezradili lektori alternatívnych vyučovacích metód na konferencii ŠKOLA ZMENY.
>> čítaj viac
Hlboké a plytké v ekológii
Od tohto čísla sa na stránkach Ďalekohľadu bude objavovať seriál s názvom „Úvahy o Zemi“ (pozn. administrátora: tento text bolo pôvodne zverejnený v časopise Ďalekohľad). Seriál článkov má za cieľ objavovať múdrosť, čerpať inšpiráciu aj polemizovať s významnými myšlienkovými prúdmi, ktoré sa venujú environmentálnej filozofii a etike.
>> čítaj viac
Na (p)okraji civilizácie
Pred dvomi rokmi som sa ocitol v krajine, kde bolo mnohé inak, ako som bol doposiaľ zvyknutý. Ja, mestský chlapec, som prišiel tam, kde ma čakalo mnoho prekvapení, prekážok a spoznávania seba samého.  V tomto diely seriálu „Úvahy o Zemi“ vám ponúkam svoj osobný príbeh, ktorý súvisí aj s hlavnou témou tohto čísla – chudobou. Nečiním si žiadny nárok na objektivitu. Sú to krátke postrehy zo života, ako som ich vnímal ja sám. Iný by to videli možno inak.
>> čítaj viac
Mudrc z Arunáčaly
Ramana Maháriši je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných duchovných učiteľov, ktorí sa objavili v Indii. Mocný vplyv jeho prítomnosti, vyžarujúci aj po jeho fyzickom odchode, prenikavá náuka o sebapoznaní a vlastný príkladný život priťahuje aj v dnešnej dobe mnohých hľadajúcich. Ramanu Mahárišiho je možné bezpochyby považovať za bohatstvo, ktoré India priniesla svetu.
>> čítaj viac
Zem ako svätyňa
V druhej časti seriálu „Úvahy o Zemi“, ktorý je venovaný zaujímavým a inšpirujúcim myšlienkam z oblasti ekofilozofie a environmentálnej etiky, sa budeme venovať americko-poľskému filozofovi Henrykovi Skolimowskému a jeho myšlienkam ekologickej duchovnosti.
>> čítaj viac
Ako šľapeme po Zemi
Každý z nás kráča po tejto Zemi a zanecháva stopy. Niekto väčšie, iný menšie.  Stopy vytvárame nielen ako jednotlivci, ale aj ako mestá, krajiny a celé svetadiely. Dvaja kanadskí vedci, Mathisem Wackernagel a William Rees, sa v polovici deväťdesiatych rokov rozhodli vypracovať postup, ktorým je možné zmerať veľkosť stopy, ktorú zanechávame na planéte. Tento nový indikátor dostal pomenovanie „ekologická stopa“.
>> čítaj viac
Mestá na dvoch kolesách
Skúste na chvíľu zavrieť oči a predstaviť si ideálne mesto. Ako by vyzeralo? Čo by v ňom bolo a naopak, čo by v ňom malo chýbať?
>> čítaj viac
Žijeme na štastnej planéte
Nech som kdekoľvek vo svete, všímam si rovnako ako kultúrne pamiatky a prírodu aj obyvateľov navštívenej krajiny. Ľudia sú v podstate všade rovnakí, avšak možno mi dáte za pravdu, v mnohých krajinách viac otvorení a „bezstarostnejší“. Skúste si cestou do práce či z práce všímať tváre okoloidúcich.
>> čítaj viac

Stránky