Knižnica

82 škôl z celého Slovenska sa hrdí titulom Zelená škola
Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo
>> čítaj viac
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vyzývame všetky relevantné subjekty na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky   A, „Infotabule – Komunitné záhrady a Mestské včely“. B, „Parkové prvky - zhotovenie drevenej konštrukcie na edukatívne účely“
>> čítaj viac
Zázrak zrodenia
Dnes, v dobe technického pokroku sa to, čo bolo po tisícročia prirodzené stalo predmetom výskumov a diskusií. Pôrod je dej, ktorý sprevádza ľudstvo od jeho počiatku. Každá žena je iná, každé dieťa je iné a rovnako individuálny je každý pôrod. Matka najlepšie vie ako porodiť svoje dieťa. 
>> čítaj viac
Prečo sa oplatí meditovať?
Inšpirujte sa slovami Romana Mieslera o zmysle meditácií, vychádza z viac ako 23 ročných skúseností a vedie meditačné zásedy.
>> čítaj viac
Výročná správa za rok 2014
Prečítajte si našu výročnú správu za rok 2014. V papierovej podobe ju nájdete aj v Ekoobchode Živica v Bratislave a vo Vzdelávacom centra Zaježová. Ďakujeme vám, že kráčate spolu s nami!
>> čítaj viac
Existenciálna ekovýchova II. časť
Včera som sedel na dvore s priateľmi a diskutovali sme o ropnom zlome, bezpeňažnej ekonomike a nových občianskych hnutiach. Nad nami boli hviezdy, okolo ticho a svet sa zdal takmer dokonalý. A priatelia zanietene rozprávali o nových ekonomických a sociálnych prístupoch a chvíľu sa mi zdalo, že svet môže byť rajom.
>> čítaj viac
Existenciálna ekovýchova - I. časť
Ľudia si dnes často kladú otázku, čo je príčinou environmentálnej krízy. Je to aj štandardná otázka v environmentálnej výchove. Sám som ju položil žiakom, učiteľom aj manažérom stovky krát. A odpovede sa väčšinou opakujú – od nedokonalých technológií cez zle nastavené ekonomické systémy až po preľudnenie na našej Zemi. Fajn. A vtedy pokračujem príbehom o Nasredinovi.
>> čítaj viac
Výučbový program o odpadoch už aj v maďarčine
Stiahnite si bezplatne vzdelávací softvér pre interaktívnu tabuľu v maďarskom jazyku. Softvér obsahuje množstvo aktivít, ktoré podporujú tímovú spoluprácu žiakov a študentov, motivujú ich ku kritickému mysleniu a argumentácii. Jeho súčasťou sú tiež vedomostné kvízy, diskusné otázky, pracovné listy, inšpirujúce videá a fotografie.
>> čítaj viac
NeODPADni z ODPADOV
Bezplatne si môžete stiahnúť výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu venovaný tematike odpadov. Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií. Prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, sa žiačky a žiaci zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému.
>> čítaj viac
Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe
Softvér pre interaktívne tabule "Svet v našich rukách" v oblasti globálneho vzdelávania.  Softvér ponúka 11 aktivit, 11 vedomostných kvízov, pracovné listy, desiatky otázok na diskusiu, videá a fotografie na zamyslenie. Tématicky sa zaoberá oblasťami ako je globalizácia, ľudské práva, životné prostredie, zodpovedná spotreba či nemateriálne bohatstvo rozvojových krajín.
>> čítaj viac
Stiahnite si výučbový program o energii pre interaktívnu tabuľu
Výučbový softvér má v prvom rade za cieľ poskytnúť kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocou interaktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou, keďže sa s ňou stretávame denno denne. Často však dostatočne nepoznáme pozadie energie, ktorá nám pomáha pri toľkých každodenných činnostiach akými sú osvetlenie, preprava, kúrenie, či zábava.
>> čítaj viac
Výučbový program o vode pre interaktívne tabule
Bezplatne si stiahnite výučbový softvér pre interaktívnu tabuľu venovaný problematike VODA. V rámci 3 tém sa žiačky a žiaci prostredníctvom zaujímavých aktivít oboznámia s pojmami ako virtuálna voda či vodná stopa. Naučia sa ako chrániť vodu a jej zdroje, zistia čo všetko vplýva na ich kvalitu a dozvedia sa kde všade a ako ju využívame.
>> čítaj viac
Vydali sme knihu, ktorá Vás pripraví na 21. storočie
Čaká našu civilizáciu kolaps? Čo je to lokálna mena? Ako pracovať s médiami? Existuje na Slovensku ešte divočina? Ako sa dohodnúť s niekým, koho naozaj neznášate? Dostanú sa peniaze, ktoré posielate na pomoc deťom v Afrike, do správnych rúk?

Na tieto otázky hľadajú v knihe Súčasná spoločnosť – Výzvy a vízieodpoveď lektori Sokratovho inštitútu.
>> čítaj viac
Príručka zeleného úradovania a nakupovania
V príručke zeleného úradovania a nakupovania nájdete množstvo návrhov ako zlepšiť environmentálne správanie vašej inštitúcie - školy, úradu, firmy.
>> čítaj viac
Príručka environmentálneho čistenia
Radi by ste sa vyznali v množstve čistiacich a pracích prostriedkov na našom trhu? Ktoré sú "eko" a priateľské k vášmu zdraviu a k prírode? Dozviete sa to v nasledujúcom materiály:
>> čítaj viac

Stránky