Interaktívny software

Moderne o odpadoch (ZŠ, SŠ)

Prečo triediť odpad a ako ho produkovať čo najmenej?

>> zdarma na www.zivica.sk/moderneoodpadoch

 

 

Energia v súvislostiach (2. stupeň ZŠ)

Ako získavame energiu? Ako ňou plytváme? Dá sa skladovať?

>> zdarma na www.zivica.sk/energiavsuvislostiach

 

 

Globálne rozvojové vzdelávanie v pohybe (ZŠ, SŠ)

Hravou formou o Fair Trade, detskej práci, ľudských právach, klimatických zmenách aj zodpovednej spotrebe.

>> zdarma na www.zivica.sk/vpohybe

 

Moderne o vode (2. stupeň ZŠ)

Komplexný i netradičný pohľad na najrozšírenejšiu látku na Zemi.

>> zdarma na www.zivica.sk/moderneovode

 

Koordinátorka: Zuzana Dovalová, dovalova@zivica.sk, 0904 519 745