Ústranie v tme

V ústraní v tme si môže každý pohľadať a nájsť to, čo potrebuje pre seba, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženskú a spoločenskú orientáciu.

Ak cítite potrebu ísť do tmy a využiť túto jedinečnú techniku práce s mysľou, náš domček na Zaježovej je vám k dispozícii.

Ústranie v tme sa opiera o tmu, ticho a vrodenú múdrosť, ktorá je prítomná v každom z nás. Viac informácií o ústraní v tme, ako aj reakcie návštevníkov si môžete prečítať TU.

Domček sa nám podarilo postaviť za 3 800.- eur. Oproti plánovanému rozpočtu je to menej vďaka úspore nákladov na prácu a využitiu existujúcej drevenej konštrukcie.

Všetky financie sme získali najmä z darov našich spriaznencov – predovšetkým od Bante Dhammadípy, od účastníkov meditačných seminárov, prispievateľov cez portál ludialudom.sk a mnohých iných drobných darcov. Domček ďalej podporil svojou nezištnou prácou Julo Boroš, ktorý ho staval 6 mesiacov prevažne sám, dobrovoľne a bez nároku na honorár za svoju prácu.

Domček sme teda postavili spoločne s vami všetkými, so spoločnou potrebou po sebapoznaní. Ďakujeme za prejav vašej štedrosti a pomoc pri zhmotnení tohto užitočného projektu.

Ústranie v tme je jedným z projektov Živice, lebo veríme, že jeden hlboký zážitok mení človeka zásadnejšie ako štúdium mnohých kníh. Oslovujeme nielen intelekt, ale celú ľudskú bytosť. V ústraní v tme si môže každý pohľadať a nájsť to, čo potrebuje pre seba, bez ohľadu na vek, pohlavie, náboženskú a spoločenskú orientáciu.

Tma sa ako prostriedok poznávania používala a stále používa v mnohých kultúrach, duchovných smeroch. Naše ústranie v tme sa nachádza v areáli Vzdelávacieho centra Zaježová. Domček bol postavený z prírodných materiálov a vnútrajšok je plne izolovaný od svetla, z veľkej časti aj zvukov, čím je umožnený hlbší kontakt so sebou.