Bádateľsky orientované vyučovanie už objavili aj slovenské školy

Po absolvovaní 3-dňového kurzu vo Vzdelávacom centre Zaježová je 50 slovenských učiteľov a učiteliek pripravených priniesť metodiku bádateľstva do svojich tried. Cieľom tejto metódy je pestovať v žiakoch prirodzenú zvedavosť, podnecovať ich chuť skúmať a učiť sa. 


Samotní učitelia sa o tom mohli presvedčiť počas bádateľských lekcií, ktoré im na kurze priblížili lektorky Živice a českej organizácie Tereza v spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen.

Čítajte o projekte viac na: http://www.tajnyzivotmesta.sk/