Globálne vzdelávanie na TUZVO

Globálne vzdelávanie odkrýva celosvetové prepojenia kultúrnych a historických vzťahov jednotlivých krajín, obchodu, životného prostredia alebo politík. Jeho cieľom je rozvoj kritického myslenia aj poskytnutie priestoru na zmenu postojov a správania. Globálne vzdelávanie ponúka študentom priestor spoločne pátrať po príčinách nerovností, chudoby a znečistenia a zároveň tvorivo hľadať možnosti zmeny a väčšej rovnováhy.

Realizujeme projekty:

Akademici- aktívne a prakticky

V rámci projektu sa realizoval:

 • medzinárodný výskum, ktorý pomôže pedagógom identifikovať na základe medzinárodnej metodiky súčasný stav povedomia o globálnych témach ako podklad pre inováciu výučby.
 • Vzdelávacie semináre pre vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem o inovatívne techniky výučby a o začlenenie tém globálneho vzdelávania do svojej výučby
 • 3 audiovizuálne osobné autentické výpovede expertov, ktorí sú kapacitami v oblasti globálneho vzdelávania:
 • Vanessa Andreotti, profesorka globálneho vzdelávania, predsedníčka Kanadského výskumu rasy, nerovností a globálnej zmeny,  pôvodom z Brazílie, Univerzita Britskej Kolumbie 
  Daniel Everett, lingvista, antropológ a profesor globálnych štúdií na univerzite Bentley v Massachusetts,USA
  Bryan Mukandi, lekár, filozof a odborník na ľudské práva, pôvodom zo Zimbabwe. 

  Tieto audiovizuálne materiály si môžete bezplatne pozrieť na https://onlinezivakniznica.sk/
   
 • Verejné prednášky a diskusie na zapojených univerzitách v rôznych regiónoch Slovenska

Partner projektu:

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore:

Univerzitná sieť globálneho vzdelávania

V rámci projektu realizujeme:

 • Vzdelávacie semináre pre vysokoškolských pedagógov, ktorí majú záujem o inovatívne techniky výučby a o začlenenie tém globálneho vzdelávania do svojej výučby
 • Tvorba výučbových jednotiek v ktorých spoja zúčastnení vysokoškolskí pedagógovia svoju odbornú expertízu so získanými inovatívnymi metódami výučby
 • V apríli 2019 sa bude konať univerzitná konferencia globálneho vzdelávania
 • V štádiu prípravy je kniha rozhovorov o extrémizme a deradikalizácii
 • Tvorba online platformy, ktorá bude zhromažďovať všetky materiály a informácie potrebné pre výučbu globálneho vzdelávania.

Partner projektu:

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore:

Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých školách pedagogického a nepedagogického zamerania

V rámci projektu realizujeme:

 • Vzdelávacie semináre, olovranty a prednášky pre vysokoškolských pedagógov a učiteľov, ktorí majú záujem o inovatívne techniky výučby a o začlenenie tém globálneho vzdelávania do svojej výučby
 • Komplexný výskum toho, ak sa globálne vzdelávanie realizuje na všetkých úrovniach vzdelávania
 • Konferenciu globálneho vzdelávania pre pedagógov aj odbornú verejnosť
 • Online platformu, ktorá zhromažďuje informácie a materiály o globálnom vzdelávaní
 • Samostatný 2- semestrálny predmet Globálne vzdelávanie na UMB, Banská Bystrica


Partneri projektu: 

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore:

Súčasná škola v globálnych súvislostiach

V rámci projektu realizujeme:

 • Prepojenie vysokoškolských pedagógov, budúcich učiteľov a z praxe pri rozvíjaní globálneho vzdelávania na 10 pilotných základných a stredných školách
 • Mentoring pedagógov
 • Aktualizácia, doplnenie a dotlač metodickej príručky “Komu patrí zeme”
 • Príprava audio nahrávky s príbehmi, ktoré podporujú hodnoty globálneho vzdelávania

Partner projektu:

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore: