Zvolenská komunitná záhrada kvitne do krásy

Projekt Nevyšliapanou cestou skončil vo februári 2015 a komunitné záhrady, ktoré v rámci neho vznikli, sa osamostatnili. Každá z nich funguje samostatne a všetkým trom sa darí.  

 

Komunitná záhrada je miesto, kde sa ľudia stretávajú, aby spoločne vytvárali, rozvíjali a udržiavali zelený priestor uprostred svojej komunity. Priestor, ktorý zapája, vzdeláva a zbližuje ľudí. Vytváranie takýchto záhrad v mestách sa stáva novou možnosťou ako zveľadiť verejné priestranstvá a nevyužívané plochy. Trávnaté plochy na sídliskách, parky, opustené pozemky alebo dokonca strechy budov sú ideálnym miestom pre ich zakladanie. Pestuje sa tu najmä zelenina, ovocie a bylinky, ale aj kvety a kríky. Ak je k dispozícii dosť miesta, vysádzajú sa stromy. Súčasťou môžu byť rôzne príbytky a úkryty pre užitočné živočíchy (napr. vtáky, užovky, jašterice, ježe alebo včely). Vlastná úroda vypestovaná v meste je jedným z krokov smerom k lokálnej produkcii a potravinovej sebestačnosti. Pre mnohých ľudí je to tiež jediná možnosť, ako si niečo dopestovať a takéto potraviny majú pre každého záhradkára veľkú hodnotu. Väčšinou sa tu uplatňujú princípy ekologického pestovania. Ani zabezpečenie kvalitnej pôdy nie je problém, umožňujú to vyvýšené záhony alebo pestovanie v prepravkách. Záhrady v meste sú tiež jednou z mála možností, ako oboznámiť deti s pôvodom zeleniny a ovocia a vôbec s pestovaním. 

My sme sa boli pozrieť do zvolenskej záhrady a prinášame niekoľko aktuálnych fotografií, ako to tam vyzerá :)

AK by ste sa chceli o týchto záhradách a jej komunitách dozvedieť viac, neváhajte nás kontaktovať:

-Vodárenská komunitná záhrada (Bratislava) 

-Komunitná záhrada v Devínskej Novej Vsi, Istrijská 109 (Bratislava) kontakt: jezekova@zivica.sk

-Komuniná záhrada Balkán (Zvolen), kontakt: udvardiova@zivica.sk