Živel bol bombový!

Na Deň Zeme rozhadzovali bomby

Pri príležitosti Dňa Zeme rozdávali žiaci 22. apríla na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave kvetinové bomby. Touto akciou sa spustil tretí ročník Ceny za environmentálnu výchovu Živel. Takmer 40 žiakov rozdalo viac ako tisíc bômb. Tieto sú jednoduchým symbolom pozitívnej explózie, ktorú víťazi ceny okolo seba vytvárajú.

Každý môže nominovať niekoho, kto je pre neho živlom v oblasti ochrany prírody“, aj takýmto spôsobom oslovovali žiaci nič netušiacich okoloidúcich. „Ľudia nám chceli za bomby zaplatiť, ale my sme nechceli peniaze, iba šíriť inšpiráciu a radosť v dnešný deň.“

Cenu za environmentálnu výchovu vyhlasuje Živica a jej cieľom je podporiť žiakov, učiteľov a školy za inšpiratívne cesty v praktickej environmentálnej výchove. Nominovať svojich favoritov môže každý do 31. mája 2016 na www.cenazivel.sk. Víťazi ceny Živel budú vyhlásení na jeseň počas slávnostného odovzdávania.

Akcie sa zúčastnil aj spevák Juraj „Ďuri“ Hnilica, finalista známej talentovej súťaže, ktorý je zároveň aj členom poroty ceny Živel. „Tento deň nám dáva možnosť ukázať, ako si vážime našu Matku Zem“.

                              

Deň Zeme sa oslavuje na celom svete 22. apríla už 26 rokov. Vo všetkých krajinách sveta sa organizujú rôzne akcie, ktoré ukazujú dôležitosť ochrany životného prostredia. Živica spoločne so školami sa pridala k oslavám Dňa Zeme a vyhlásením ceny Živel chce ukázať, že Deň Zeme je na našich školách každý deň.

     

Viac informácií o cene Živel:

Počas pätnásťročnej spolupráce Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica so školami sme sa stretli s mnohými živlami. Učiteľmi, žiakmi a školami, pevnými vo svojom presvedčení, že konajú správnu vec. Spája ich však jedno – hľadajú a nachádzajú inovatívne a efektívne cesty v environmentálnej výchove a ukazujú nové prístupy. Sú živlami v našich životoch. Preto sme sa rozhodli ich podporiť a oceniť prostredníctvom ceny za environmentálnu výchovu Živel.

Poznáte:

  • žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení svet?
  • učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil jej atmosféru?
  • školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať?

 

NOMINUJTE ICH!

Ako: jednoducho online na www.zivica.sk/zivel

Dokedy: do 31.5.2016

Koho: nominovať môžete všetkých žiakov, učiteľov  a školy (materské, základné a stredné) na Slovensku

Prečo: oceňme tých, ktorí robia výnimočné veci, aby boli inšpiráciou pre ostatných

 

Odborná porota vyberie v každej kategórii (žiak, učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude v každej kategórii ocenený jeden víťaz. Slávnostné odovzdanie ceny Živel sa bude konať 5. októbra 2016 v Bratislave.

 

Nominácie a viac informácií na www.cenazivel.sk

 

Kontakt: Mgr. František Halás, koordinátor ceny Živel

0915 749 005, halas@zivica.sk