Zelená škola má za sebou úspešný rok plný kurzov

Pozrite si, koľko učiteľov, žiakov a škôl sa počas roku 2016 naučilo niečo nové o environmentálnej výchove a zodpovednej spotrebe v rámci programu Zelená škola a projektu Jedlá zmena.

ZELENÁ ŠKOLA

Na seminároch všetci okúsili čaro spolupráce, žiaci vymýšľali vzdelávacie aktivity pre svojich rovesníkov, učiteľky a učitelia mali priestor vzájomne sa inšpirovať, hovorili sme o úrovniach environmentálnej výchovy na školách a mnoho iného. Pozrite si viac o našich aktivitách na www.zelenaskola.sk.

Čo sa nám tento rok podarilo?

  • 284 zapojených škôl:
  • 3 semináre v 4 mestách: 343 učiteľov, 138 žiakov
  • 35 vyškolených konzultantov ako podapora pre školy
  • 24 800 eur rozdelených 61 školám v podprojektoch a grantovom kole
  • 2 kurzy pre 40 učiteľov

JEDLÁ ZMENA

Na workshopoch a seminároch Jedlej zmeny sme sa na potraviny, ktoré zvyčajne kupujeme, pozerali kriticky. Zisťovali sme, koľko kilometrov precestujú, kým sa dostanú na náš tanier, prečo je dobré zamerať sa na lokálne produkty, ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente, čo znamená zodpovedná spotreba a mnoho iného. Viac o projekte tu: http://www.zelenaskola.sk/jedlazmena

Čo sa nám tento rok podarilo?

  • 52 zapojených škôl - 156 členov a členiek Akčných tímov
  • 2 workshopy pre verejnosť - 370 zúčastnených 
  • 63 kurzov pre školské komunity - 1094 zúčastnených
  • 3 kurzy pre učiteľov a vzdelávajúcich - 189 zúčastnených
  • 2 metodické príručky - náklad 650 kusov