Založili sme prvý prírodný cintorín na Slovensku

CEEV Živica v spolupráci s českou neziskovou organizáciou Ke Kořenům pripravili projekt prvého prírodného cintorína na Slovensku. Záhrada spomienok je súčasťou Mestského cintorína Zlatý potok vo Zvolene a spája sa v nej ochrana a šetrnosť  k prírode s úctou k ľuďom.

Na Slovensku momentálne chýba alternatíva ku chladným obradným sieňam, neosobným obradom či masívnym žulovým náhrobkom. Táto ťaživá atmosféra posledných rozlúčok neuľahčuje pozostalým vyrovnávanie sa so stratou blízkych. Konvenčné pohrebníctvo, umelé kvety, vence, sviečky, ale aj ťažko rozložiteľné rakvy a urny majú do značnej miery negatívny dopad aj na životné prostredie.

Živica preto spojila sily s neziskovkou Ke Kořenům, ktorá zakladala v Českej Republike prvý prírodný cintorín Les vzpomínek pred dvoma rokmi a rozhodla sa pre niečo podobné aj na Slovensku.

Citlivo k prírode i ľuďom

Prírodný cintorín bude slúžiť najmä tým, ktorým nevyhovuje súčasná podoba pohrebníctva a hľadajú iné možnosti. V Záhrade spomienok sa môžu odohrávať cirkevné i civilné obrady. Chceme predovšetkým pozostalým ponúknuť možnosť vytvárať obrady osobnejšie a citlivo, podľa ich potrieb a vkusu.

Telá či popol zosnulých budú pochovávané v rozložiteľných rakvách a urnách okolo stromov, či ku kvetinovým záhonom. V tejto časti cintorína nebude povolené budovanie kamenných náhrobkov, ani kladenie umelých vencov a pre zapaľovanie sviečok bude vyhradené obradné miesto. Nájom za hrobové miesto bude prijímať Správa cintorína a o výkop hrobov sa bude starať pohrebná služba.

Pozrite si o Záhrade spomienok viac vo videu:

Lokalita je vhodná pre vznik prírodného cintorína z mnohých dôvodov.  Priaznivý je už samotný charakter mesta Zvolen, v ktorom našlo zázemie ekológia i lesníctvo. Prírodný cintorín by teda nadviazal na aktivity študentov, občianskych združení aj jednotlivcov.

Čo najviac lokálne

Projekt bol podporený nadáciou Ekopolis grantom z programu Zelené oázy umou 4000 EUR. Tento grant využijeme na úpravu priestoru, vysádzanie kvetinových záhonov, ovocných stromov a kríkov. 

Srdcom obradného miesta priamo pod korunami stromov je kamenné umelecké dielo s vodnou hladinou, na ktorej sa budú môcť zapaľovať sviečky a lavičky od lokálnych remeselníkov.  Pre zvýšenie biodiverzity umiestnime v priestore včelín. Z včelieho vosku navyše plánujeme vytvárať sviečky, ktoré sa budú na cintoríne používať.

Buďte pri tom

Dôležitým partnerom projektu je Mesto Zvolen. S jeho podporou sa nám podarí citlivo vytvoriť miesto, kde budú prebiehať osobité posledné rozlúčky a k prírode šetrnejšie pochovávanie.

Ak Vás projekt zaujal a chcete sa dozvedieť viac nielen o Záhrade spomienok, navštívte jej webstránku www.zahradaspomienok.sk

Chcete byť pri tom?

Chcete sledovať ako sa darí Záhrade spomienok, či priložiť ruku k dielu?  Pošlite nám email a my vás budeme následne informovať.

kontakt:

Andrea Uherková, Živica: uherkova@zivica.sk,  0905 459 319