Záhrada ktorá učí inšpiruje mnohé školy

Sme radi, že sa školské dvory a pozemky menia na priestory, ktoré slúžia aj na oddych aj na vzdelávanie.

Jednou z takých škôl je aj malá škola pod Tatrami. Prínašame príbeh ukážkovej participácie rodičov, detí a pedagógov o ktoré sa s nami podelila jedna z mamičiek.

Malá Základná škola s MŠ pod nádhernými Nízkymi Tatrami, má "len" 70 žiakov a škôlkarov, ale o to viac sú rodičia súdržní a nápomocní, túžiaci po zachovaní malej školičky.

Na poslednej jarnej porade padol návrh zo strany rady rodičov, že by bolo dobré opraviť areál detského ihriska, pretože bol spustnutý, zanedbaný, smutný.

 

Rozhodli sa ho oživiť pneumatikovými atrakciami pre deti a popritom sa rozhodli pre zelenú záhradu, kde by sa deti mohli prakticky učiť a spoznávať zeleninu a ovocie a vidieť, ako rastie.

Slovo dalo slovo a pani Alenka Mikušová ako členka rady rodičov začala s prípravami, pretože to nebolo také jednoduché len tak začať. Zorganizovali sa pravidelné štvrtkové brigády, na ktorých postupne začali s úpravami školského areálu, vytvorili sa pneumatikové atrakcie, natreli sa staré preliezky.

 

Na rad prišla zelená záhrada, nakúpili sa ovocné stromy a kríky, niečo dostali od darcov. Vysadili maliny, černice, ríbezle, aróniu, aj nejaké okrasné kríky. Jeden otecko zhotovil vyvýšené záhony, do ktorých navozili kvalitnú černozem z kompostoviska z kosenia dvora. Deti potom s pani učiteľkami začali siať semienka a sadiť neskôr priesady kalerábov, uhoriek, paradajok.

 
obr. ukážka praktického vyučovania v záhrade

 

Práce krásne napredovali a tak sa spoločne so žiakmi pustili do ďalších prác – zhotovili bylinkovú špirálu zo starých tehál, ktoré tiež dostali od rodičov a vysadili tam voňavé bylinky.

 
obr. ukážka praktického vyučovania v záhrade

 

Posledná akcia sa týkala zhotovenia hotela pre hmyz z paliet, ktoré vyplnili rôznymi prírodninami a okolo vysadili voňavé kríčky, aby pritiahla ich vôňa poletujúci hmyz. Už len čakajú na prvých osadníkov smileyPlány sú ešte veľké, na jeseň by chceli pokračovať v úpravách, plánujú spraviť vŕbové tunely a altánok, zhotoviť vtáčie krmítka  a možno sa podarí zhotoviť aj hmatový chodníček.

Našťastie majú okolo seba veľmi dobrý kolektív ochotných šikovných rodičov, ktorí veľmi radi pomôžu.


 

Veľmi sa tešíme tomu, že o školy a o život a vyučovanie v nich sa začali zaujímať aj samotní rodičia detí, ktoré školy navštevujú. Je vždy krásne vidieť, ako sa školská komunita spája a že ruku k dielu prikladajú naozaj všetci. Niekedy to môže byť ťažké, ale naše zážitky so školami dokazujú, že keď sa chce, dá sa všetko. 

Informácie do článku nám poskytla  mamička, Alena Mikušová, za radu rodičov pri ZŠ s MŠ Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši. Pani Alenke ďakujeme a škole prajeme veľa síl a inšpirácie do ďalších krokov a premeny školského areálu na krásnu zelenú učebňu.

Chcete vedieť viac? Pozrite si projekt Záhrada ktorá učí a zistíte, ako sa dajú v záhrade učiť rôzne predmety, nájdete tam mnohé inšpirácie a príklady dobrej praxe.