Vyškolili sme environmentálnych expertov!

Živica v spolupráci s dm drogerie markt školila od pondelka 16.5. v našom Vzdelávacom centre na Zaježovej 20 žiackych enviro-expertov v témach zodpovednej spotreby.

Na 10 základných školách z celého Slovenska bude prebiehať interaktívna výučba formou rovesníckeho vzdelávania - realizovaná hra "Kráľovstvo včiel" pod vedením žiakov, vytvárané environmentálne výučbové programy a navrhované mikroprojekty. 

 

Rovesnícke vzdelávanie

Je založené na princípe „peer to peer“ čiže učenie „rovného s rovným“.

Vychádza z tvrdenia, že žiaci dokážu látku, ktorú sami poznajú, jednoducho a jasne podať svojim rovesníkom alebo mladším spolužiakom. Žiaci sa na chvíľu stanú učiteľom.

Realizácia rovesníckeho vzdelávania nie je taká jednoduchá ako by sa na prvý pohľad mohlo žiakom zdať.

Učitelia z radov žiakov si musia naštudovať tému, ktorej sa budú venovať. Musia si pripraviť pomôcky a naplánovať priebeh hodiny. Pri plánovaní hodiny je však dôležité, aby prispôsobili svoje aktivity schopnostiam skupiny v ktorej idú rovesnícke vzdelávanie realizovať. Nemalo by sa stať, že pri vysvetľovaní prváckeho učiva budú „učitelia" z radov žiakov používať cudzie výrazy a veľké množstvo textu, ktorému menší žiaci nemajú šancu rozumieť.

 

A aká je úloha učiteľov?

Namiesto toho, aby učitelia pripravili prezentácie a naplánovali aktivity, stávajú sa sprievodcami svojich žiakov. Pomáhajú im prejsť celým procesom prípravy, poskytujú zdroje informácií, pomáhajú so spätnou väzbou k jednotlivým aktivitám, k logickému a časovému rozloženiu aktivít. Sú prvými účastníkmi a konštruktívnymi kritikmi vzdelávania, ktorí si nim prejdú v predpremiére, aby žiaci stihli v prípade potreby upraviť svoj program.