Učte sa vonku s Hurá von: Hľadači hmyzu

Vyskúšajte si v rámci svetového mesiaca učenia vonku jednu z overených aktivít platformy Hurá von. Vydajte sa so žiakmi na školský dvor či do prírody a priamo v teréne skúste zistiť, aký hmyz v akých podmienkach žije a čo môžete urobiť preto, aby sa mu žilo lepšie.

Cieľ: Ukázať žiakom prirodzený „hmyzí hotel“, miesta v prírode, kde hmyz žije, ak má k tomu vhodne a prírodne podmienky.

Modifikácia: Aktivita sa dá robiť aj v meste – môžete sa zamerať na pôdne odkryvy po bagrovaní, staré stromy s dutinami, exponovane svahy, betónové ploty s otvormi v tvárniciach či tehlové ploty a podobne. Ideálne je, ak si tieto miesta prezriete pred aktivitou a presvedčíte sa, či a aký hmyz tam žije.

Trvanie: 90 – 120 minút

Pomôcky: biela plachta, sieťky na hmyz (pre menších deťoch len pre pedagóga, mohli by lapeným jedincom ublížiť), lupy, štetce, priesvitné nádobky s vrchnákom, zápisníky s ceruzkami, smartfóny s fotoaparátom a kľúč na určovanie hmyzu (nepovinné)

Postup:

Porozprávajte sa so žiakmi, kde si myslia, že hmyz prirodzene žije – kde by ste ho mohli

nájsť. Naveďte žiakov k tomu, že treba hľadať aj pod kameňmi, drevom a listami, vo vysokej tráve, na kvetoch, kríkoch a stromoch, v jazierku a jeho okolí. V meste na pôdnych odkryvoch po bagrovaní, exponovaných svahoch a briežkoch, betónových plotoch s otvormi v tvárniciach či tehlových plotoch a podobne. Potom sa vyberte na vychádzku do prírody alebo do mesta a ak máte, vezmite si vyššie spomínané pomôcky.

Môžete žiakov rozdeliť na skupiny a nechať ich určitý vymedzený čas hľadať. Pred rozídením sa žiakov opýtajte, ako sa majú k nájdenému, prípadne lapenému hmyzu správať. Dostaňte sa k tomu, že hmyz je jemný a nie je zvyknutý na chytanie a zdvíhanie a obzeranie. Ani červíky a húsenice. Porozprávajte sa o spôsoboch, ako to spraviť jemne a ktoré hmyzy radšej nechať na pokoji – ako osy, čmeliaky, mravce a včely, lebo môžu štípať. Ak máte, používajte priesvitné nádobky (stačia zaváraninové poháre), veľké štetce alebo list papiera či ozajstný list na naberanie živočícha.

Ideálne je pri náleze zvieratko odfotiť alebo nakresliť / načrtnúť / opísať a privolať ostatných. Po obzretí treba nájdeného živočícha vrátiť naspať tam, kde sme ho našli. Nezabudnime sa správať pokojne a nevykrikovať :-).

Po skončení prieskumu sa s deťmi porozprávajte o tom, aké živočíchy našli a prečo si myslia, že ich našli práve tam, kde ich našli – majú tam úkryt, potravu, kladú tam vajíčka... Pobavte sa o tom, čo v prírode funguje ako prirodzený hmyzí hotel – miesto pre život hmyzu (starý peň, padnuté drevo, dutina, odkrytá pôda, vysoká tráva, kopa kameňov...). Sú takéto miesta aj v meste? Prečo miznú? Prečo musíme stavať hmyzie hotely?

Pomôžte si týmito otázkami:

• Výzor: Ako živočích vyzerá - ako hmyz, červík či pavúk alebo niečo úplne iné?

• Druh pohybu: Ako sa hýbe? Plazí sa, beží či lieta?

• Miesto: Ako vyzerá miesto, kde ste živočícha našli? Na povrchu zeme, pod niečím? V suchu či vlhku? Na kvete či na konári?

Nemusíte sa trápiť tým, ak nebudete vedieť všetko určiť – ani odborník to často na mieste nevie. Niektoré živočíchy môžete na základe fotografií identifikovať v triede alebo to zadať žiakom ako úlohu, nech to skúsia doma sami alebo s pomocou rodičov či starších súrodencov. Stačí, ak určíte približne, o akého živočícha sa jedná – lienka, motýľ, včela medonosná alebo iný druh včely, čmeliak, lúčny koník, vážka, slimák, pavúk, atď.

TIP: Pri určovaní vám môže pomôcť táto česká web stránka - http://hmyz.naturfoto.cz/


Táto aktivita je súčasťou projektu Mestské včely. Viac sa o ňom dozviete na stránke www.mestske-vcely.sk

Ak sa vám aktivita páčila alebo máte nápad na jej vylepšenie, pošlite nám o tom krátku správu s fotografiou na e-mail polackova@zivica.sk. Vaše príspevky budú zaradené do zlosovania o pobyt na kurze outdoorového vzdelávania Hurá von na Zaježovej.