Učte sa vonku s Hurá von: Čo to tu kvitne?

Vyskúšajte si v rámci svetového mesiaca učenia vonku jednu z overených aktivít platformy Hurá von. Spojte príjemné s užitočným. Vezmite žiakov alebo vaše deti na výlet do prírody a objavte s pomocou modernej appky, aké druhy kvetov vo vašom okolí rastú, na čo sú dobré a prečo sa volajú tak, ako sa volajú.

PREDMET: biológia, informatika, slovenčina

ROČNÍK: 2. stupeň ZŠ a SŠ

DOBA TRVANIA: 1 vyučovacia hodina

ROČNÉ OBDOBIE: počas celého roka

POMÔCKY: digitálny fotoaparát, resp. bezplatná aplikácia Pl@ntNet stiahnutá v mobilnom telefóne alebo na smartfóne

CIEĽ: zábavnou formou (s využitím moderných technológií) naučiť žiakov základné názvy rastlín a vyvolať diskusiu o biodiverzite (biologickej rozmanitosti) rastlín v našom okolí a jej ohrození.

 • Vyberme sa s deťmi von - ideálny je najbližší les, park alebo lúka. Ešte predtým si s nimi stiahnime na tablety alebo telefóny bezplatnú aplikáciu na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet (treba však myslieť na to, že aplikácia funguje len v oblasti, kde sú prístupné dáta, takže na odľahlejších miestach nemusí fungovať, resp. si názvy rastlín môžeme pomocou nej vyhľadať až po návrate do školy).
   
 • Deti vonku budú mať za úlohu v priebehu 10 minút nájsť čo najviac rôznych druhov rastlín a pomenovať ich na základe ich výzoru, t.j. vymyslieť im tvorivou formou čo najvýstižnejšie názvy (rodové aj druhové meno). Napr. plazivka škvrnitá (brečtan), slniečko voňavé (púpava), atď. Zároveň im vysvetlíme, ako sa systematicky pomenúvajú rastliny a že ich názvy sa uvádzajú v latinskom jazyku.
   
 • Ak sme vonku mimo vegetačnej sezóny, deti môžu vymýšľať názvy napr. stromom a krom, na ktorých často ostávajú plody z jesene.
   
 • Deti teraz rozdelíme do skupín po 3, v každej skupine detí je k dispozícii buď digitálny foťák alebo tablet, či smartfón. Deti sa teraz v skupinách pokúsia pomocou aplikácie na rozpoznanie rastlín Pl@ntNet zistiť oficiálne názvy rastlín, pričom si môžu vybrať, či ich určia na základe kvetu, listu, plodu alebo kmeňa či stonky.
   
 • Po správnom určení rastliny priamo v teréne alebo v škole môžeme diskutovať o množstve rastlín, ktoré sme objavili a o tom, prečo sú mnohé druhy ohrozené (ľudská činnosť, klimatická zmena, vytláčanie pôvodných druhov inváznymi druhmi atď.)
   
 • Porozprávajme sa aj o tom, ako by sme mohli samotné rastliny a ich stanovištia chrániť a ako rozpoznať invázne rastliny od pôvodných.

Táto aktivita je súčasťou projektu Tajný život mesta. Viac sa o ňom a o tipoch na prácu s aplikáciou PlantNet dozviete na stránke www.tajnyzivotmesta.sk

Ak sa vám aktivita páčila alebo máte nápad na jej vylepšenie, pošlite nám o tom krátku správu s fotografiou na e-mail polackova@zivica.sk. Vaše príspevky budú zaradené do zlosovania o pobyt na kurze outdoorového vzdelávania Hurá von na Zaježovej.