Sťahujte si naše knihy zadarmo!

Naše dve výborné knihy "Globálne vzdelávanie - kontext a kritika" a "Environmentálna výchova v súvislostach" si odteraz môžete stiahnuť aj v pdf formáte.

Obe publikácie sme vydali v spolupráci s Technická univerzita vo Zvolene a nakoľko sa už ich tlačené vydania rozobrali, ostávajú k dispozícii v digitálnej podobe.

Tu si môžete stiahnuť knihu Globálne vzdelávanie - kontext a kritika: http://www.zivica.sk/sk/publikacie/globalne-vzdelavanie-kontext-kritika?theme=zivica&view=kniznica

 

 

 

 

A tu si môžete stiahnuť knihu Environmentálna výchova v súvislostach: http://www.zivica.sk/sk/publikacie/environmentalna-vychova-v-suvislostiach?theme=zivica&view=kniznica

 

 

 

Príjemné čítanie!