Predĺženie registrácie - Staňte sa súčasťou jedlej zmeny!

CEEV Živica a Kancelária programu Zelená škola Vám ponúkajú možnosť stať sa súčasťou projektu Jedlá zmena

 • Koľko kilometrov precestujú potraviny, kým sa dostanú na náš tanier?
 • Ako súvisí naše stravovanie so životmi ľudí na inom kontinente?
 • Čo znamená zodpovedná spotreba?

Pomôžme žiakom pozrieť sa na potraviny trošku inak, prostredníctvom medzinárodného projektu Jedlá zmena.

Hľadáme 51 škôl, ktorým pomôžeme prostredníctvom kurzov a metodických materiálov zaradiť tému globálneho pohľadu na potraviny do výučby pri realizácii prierezových tém environmentálnej výchovy. V projekte pracujeme so známou metodikou 7 krokov, využívanej v programe Zelená škola a vytvárame priestor na výmenu skúseností s pedagógmi a expertami z ďalších 8 krajín EÚ.

Čo Vašej škole ponúkame?

 • Tréning so zameraním na zodpovednú spotrebu v regiónoch, určený pre koordinátora projektu a 2 žiakov;
 • Kurz zameraný na podporu zručností potrebných pri organizácii kvalitných podujatí;
 • Finančnú podporu na realizáciu aktivít vo výške 200 eur a úhrada cestovných nákladov vzniknutých pri projektových aktivitách;
 • Odbornú pomoc a konzultácie počas celého trvania projektu;
 • Propagáciu školy na medzinárodnej webovej stránke projektu, v národných médiách a na sociálnej sieti;
 • Metodickú podporu vo forme tlačenej metodickej príručky;
 • Prístup k výučbovým programom na témy ako zodpovedná konzumácia potravín, či globálne vzdelávanie;
 • Prístup k databáze užitočných vzdelávacích zdrojov v téme projektu;
 • Interaktívny kurz "Globálne varenie" otvárajúci environmentálne, etické a ekonomické otázky v oblasti potravín a stravovania;
 • Možnosť prezentovať svoju školu a projektové aktivity na záverečnom podujatí "Jedlý jarmok" v centre Zvolena.

Čo od Vás očakávame:

 • Zapracovanie témy potravín do environmentálneho akčného plánu;
 • Spoluprácu počas obdobia projektu, t.j. od 1. septembra 2016 do 30. júna 2017;
 • Účasť na akciách projektu;
 • Reportovanie projektových aktivít;
 • Príspevky o Vašich skúsenostiach do kolekcie príkladov dobrej praxe, fotodokumentáciu;
 • Súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte.

Pre prihlásenie do projektu je potrebné byť súčasťou programu Zelená škola.

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete, aby sa Vaša škola zapojila do projektu, pošlite motivačný list v rozsahu max. 1 A4 do 5.júna 2016 na adresu martincova@zivica.sk.

V motivačnom liste uveďte:

 • Prečo sa chce Vaša škola do projektu zapojiť?
 • Venujete sa téme potravín a stravovania na Vašej škole? Ak áno, ako?
 • Pracujete s témami globálneho vzdelávania? Ak áno, s akými?
 • Prepájate globálne vzdelávanie s témou potravín a stravovania?

V prípade otázok nás kontaktujte na t.č.: 0915 851 972 alebo na martincova@zivica.sk.

Projekt Jedlá zmena je financovaný Európskou komisiou.