Pomáhame vyrásť mnohým školám

Už päť rokov spoločne s IKEA podporujeme zaujímavé školské projekty prostredníctvom grantového kola Pomáhame vyrásť.

Piaty ročník grantového kola Pomáhame vyrásť sa niesol v znamení témy Zodpovedné stravovanie. Globálne vzdelávanie, potravinové míle, vlastnoručne šité vrecúška na desiate, exkurzie do prírodných záhrad a domácich fariem, školské pikniky, pečenie tradičnej štrúdle, kompostovanie či výroba solárnych sušičiek, varičov a chladničiek – to je len výber z pestrých aktivít v rámci témy jedlo a jeho environmentálne a sociálne dopady.

Grantové kolo realizuje Živica v spolupráci s IKEA. Maximálnou sumou 500 Eur na jeden projekt sme podporili 10 školských projektov, ktoré vybrala odborná porota. Víťazné projekty sú prezentované na stránke www.spolusvami.sk.

Cesta jednej horalky aj stop jednorázovým obalom

To, že zodpovedné stravovanie môže začať priamo v škole alebo hoci aj v školskom bufete, ukázalo Gymnázium v Kysuckom Novom Meste. „Určili sme  najpredávanejší produkt v našom bufete a suroviny nutné na jeho výrobu. Potom sme vypočítali potravinové míle, ktoré suroviny precestujú. Za najpredávanejší produkt v našom bufete sme určili horalku, ktorej základné suroviny precestujú okolo 67 000 km, kým sa dostanú do závodu na výrobu horaliek,“ uvádza koordinátorka projektu Miroslava Kormanová. „Zaujímavé boli reakcie žiakov, ktorí zistili koľko kilometrov precestujú suroviny. Hneď ich napadla myšlienka zaťažovania životného prostredia dopravou, ale ajmožnosť využívania domácich zdrojov. Z vlastného podnetu vytvorili aj mapu sveta, kde názorným spôsobom poukázali na „cestu jednej horalky“,“ dodáva.    

Na podporu domácich desiat a na minimalizáciu jednorázových obalov škola zaviedla aj lunch boxy pre žiakov a zamestnancov školy. „Pri priebežnej kontrole sme zistili, že žiaci našej školy Lunch boxy naozaj používajú, robia si desiaty doma. Prípravu domácich desiat u všetkých žiakov našej školy sme podporili aj rovesníckym vzdelávaním a reklamou. Všetci zamestnanci išli a naďalej idú žiakom príkladom,“ vysvetľuje koordinátorka projektu.

Kompostovanie s dážďovkou Dášou

Pri téme stravovanie je potrebné sa zaoberať aj tým, kde zvyšky surovín končia. V Základnej škole Pavla Križku v Kremnici sa preto detailne venovali kompostovaniu. Koordinátorka Mária Slašťanová približuje priebeh projektu: „Najskôr žiaci vytvorili sériu učebných pomôcok o kompostovaní, ktoré v rámci rovesníckeho vzdelávania predstavili kamarátom. Následne deti z kolégia navštívili pani vedúcu kuchyne, ktorá im ukázala spôsob likvidovania bioodpadu z kuchyne. Deti zisťovali množstvo vyprodukovaného odpadu a náklady na jeho likvidáciu. Skonštatovali, že je to dosť peňazí a školské kompostovisko môže byť dobrou pomocou. V máji pricestovala vzácna návšteva – kanadské dážďovky."  Deti sa oboznámili s rôznymi druhmi kompostérov a umiestnili dážďovky do ich nového domčeka. Bola to veľmi zaujímavá činnosť a deti boli nadšené. „ Aby sme spoznali rôzne druhy kompostovania, kúpili sme aj Bokashi kompostér, deti študovali návod a založili malé kompostovisko priamo v triede. Na chodbu sme umiestnili vedrá na bioodpad, aby sme mali do Bokashi kompostéra čo dávať a tak znižovali zbytočne vyhadzovaný bioodpad, ktorý vzniká z desiat. V záhrade sa osadilo aj klasické kompostovisko z drevených dosiek a tiež umelohmotný kompostér. Žiaci začali  kompostoviská napĺňať bioodpadom z kuchyne a zo záhrady pri škole...“ dodáva koordinátorka.

Na záver projektu žiaci ešte vytvorili letáky o kompostovaní pre rodičov a uskutočnila sa séria besied. 

Jedlé kvety, vajíčka aj štrúdle

Téma Zodpovedné stravovanie je široká a rovnako boli pestré aj aktivity škôl. Na Základnej škole Janigova v Košiciach pestovali jedlé druhy kvetín ako kapucínka, nechtík či fialka a tiež vlastnú hlivu ustricovú. Na Základnej škole v Palíne sa žiaci vzdelávali o dovezenom a lokálnom ovocí a zelenine. Študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi navštívilimiestneho včelára aj lazy na Zaježovej, kde sa venovali vegetariánskej strave. Žiaci Základnej školy v Strede nad Bodrogom vyrábali svoje vlastné džemy a žiaci v Trenčianskej Turnej sa zase naučili piecť tradičné štrúdle s babičkami z obce.

Žiaci zo Základnej školy U Filipa v Banskej Bystrici mali exkurziu v hypermarkete, počas ktorej zisťovali zloženie svojich obľúbených potravín. Tieto deti sa zúčastnili aj viacerým workshopov, ktorých výsledkom bolo podľa slov koordinátorky Kataríny Jánošovej: „Deti získali úplne nový pohľad a rozmer ohľadom potravín a varenia. Uvedomili si, že je obrovský rozdiel medzi vajíčkom z klietkového chovu a domácim vajíčkom a čo to všetko obnáša, keď kúpim zahraničné jahody v hypermarkete, akú majú ekostopu. Koho podporím, ak kúpim jahody na tržnici od lokálneho pestovateľa. Dostali sme mnohé spätné väzby od rodičov, ktorí prichádzali s tým, že už im deti „lezú na nervy“  smiley, ako si v obchodoch čítajú všetky obaly, ako odmietajú kupovať vajíčka z klietkového chovu, atď.“