Poďte sa s nami pozrieť do Záhrad, ktoré učia!

Viete ako premeniť nudný školský pozemok na záhradu plnú inšpirácii a učiacich záhradných prvkov? Inšpirovať sa môžete už 22. septembra 2017 s Túlavým autobusom. Navštívime s ním štyri Záhrady, ktoré učia. 

V projekte Záhrada, ktorá učí, pomáhame základným a stredným školám zapojeným do programu Zelená škola upraviť ich školské pozemky tak, aby si na nich žiaci nielen oddýchli, ale aby  slúžili ako učebňa v prírode. A to nielen na vyučovanie botaniky či prírodopisu, ale aj matematiky, chémie alebo výtvarnej výchovy. 

Jednodňové turné „Túlavý autobus“ po týchto záhradách sa bude konať v piatok, 22.9.2017 v čase od 9.00 – 17:00 s nástupom a výstupom vo Zvolene.

Zúčastniť sa ho môžu zástupcovia škôl, ale aj širšia verejnosť zo záujmom o prácu s mládežou či o úpravu verejných priestranstiev. 

ODCHOD:  22. septembra o 9:00 na parkovisku pri železničnej stanici vo Zvolene (T. G. Masaryka 294, 960 02, Zvolen).

PRÍCHOD: predpokladaný návrat do Zvolena je o 17:00 na parkovisko pri železničnej stanici vo Zvolene.

Program bude prebiehať návštevou školských záhrad na trase Zvolen – Sliač – Badín – Dolný Kubín – Zvolen.

Účasť na turné je bezplatná, účastníci si hradia len prípadnú cestu k miestu nástupu/výstupu (Zvolen). Podľa potreby je možné ukončiť turné v Dolnom Kubíne.

POČAS AKCIE BUDE ZABEZPEČENÝ VEGETARIÁNSKY OBED V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

Prihlasovať sa môžete do piatku, 15. septembra.

Zástupcovia škôl (pedagógovia a iný personál) nájdu registračný formulár TU .

Ostatná verejnosť nájde registračný formulár TU

V prípade zrušenia záväzného prihlásenia po 20. septembri 2017 si vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 20 eur.

On-line prihlásením sa na turné zároveň súhlasíte s programom a podmienkami účasti.

Po úspešnom vyplnení registračného formulára Vás budeme čím skôr informovať, aby sme Vám potvrdili účasť na Túlavom autobuse.

Tešíme sa na Vás!