ODBORNE: Biopotraviny = eko (logická) voľba

Aký je rozdiel medzi bio výrobkami s certifikátom a takzvaným organickým výrobkom. Aké štandardy musí bio na Slovensku splniť a ako sa to kontroluje? Dá sa to nejako oklamať? Píše Richard Medal.

Ako má v blízkom zahraničí značka BIO cveng a nikto ju nespochybňuje, u nás sa tejto istej značke pod tou istou legislatívnou ochranou európskych nariadení a národných zákonov tak dobre nedarí. BIO certifikácia je často vnímaná iba ako marketing, v horšom prípade dokonca ako podvod. Kde chýbajú znalosti, darí sa mýtom...

Biopotraviny – vyššia kvalita kontrolovaná z poľa na stôl

​Každá potravina označená logom EÚ pre biopotraviny má pritom nielen legislatívnu ochranu, ale jej producenti sú navyše pod ostrým dohľadom kontrolnej a certifikačnej organizácie (na Slovensku pôsobia v tomto sektore dve - naturalis.sk a biokont.sk) a aj pod dohľadom tzv. superinšpekcie - štátneho Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (uksup.sk). To všetko samozrejme nad rámec tých ostatných "bežných" kontrol od hygieny, veteriny, ŠOI, daňového úradu... Už len z tohto pohľadu - potraviny s označením BIO sú pod prísnejšou kontrolou ako všetky ostatné nebio potraviny. A to na celej časovej osi ich vzniku, tzv. od vidiel až po vidličku​

Porušenie pravidiel by vážne ohrozilo povesť ekologického podniku

BIO legislatíva je prísna, to však neznamená, že sa čas od času niekde niekto nepokúsi o porušenia zákona. To ale nie je chyba základnej myšlienky ekologickej poľnohospodárskej výroby ani zákona. Podobne ak niektorí vodiči chodia v obci 100 km za hodinu, neznamená to, že všetci vodiči sú cestní piráti. Najčastejším porušením legislatívy sú iba prehrešky z nepozornosti, administratívneho pôvodu (výrobca vedie nesprávne výkazy o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, neprihlási sa načas so zmenami v svojom podniku, nedostatočne deklaruje napríklad kŕmne zmesi bez GMO a pod.), čo sa na finálnej kvalite potravín neodrazí. Alebo ekofarmár nedodrží predpísaný osevný postup, nemá správne označené pasienky, zvieratá ... Horšie je to v ojedinelých prípadoch, keď sa v praxi ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) vedome používajú nedovolené chemické prípravky, či už hnojivá alebo pesticídy. Takéto prípady sú na Slovensku ale naozaj ojedinelé, zistené v promile uskutočnených kontrol. V prípade týchto zistení prichádza podľa zákona právny postih, pre poľnohospodára/producenta veľmi prísny, často likvidačný. Okrem vysokých pokút navyše strácajú nárok na dotácie a dokonca spätne musia vrátiť aj tie dotácie, ktoré už na svoju ekologickú poľnohospodársku prevádzku dostali. Subjekty zapojené do systému EPV to vedia a také riziko vedome nepodstupujú. Boli by naozaj hlúpi.

Čítajte celý článok na stránke Zelenej školy: http://zelenaskola.sk/node/3381