Hodnotenie projektov zapojených do grantového kola Pomáhame vyrásť

Aj v školskom roku 2014/2015 sa mohli školy zapojiť do štvrtého kola grantovej výzvy Pomávame vyrásť, s podtitulom „Staň sa expertom na šetrenie“. Hlavnou témou grantovej výzvy boli opatrenia zamerané na šetrenia energiami, vodou a odpadom. 

Pozor zmena

Podľa grantovej výzvy žiadosti spĺňajúce formálne požiadavky a včas doručené mali byť posúdené hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov kancelárie a regionálnych centier programu Zelená škola. O finálnom výbere projektov mali rozhodovať začiatkom roka 2014 zákazníci spoločnosti IKEA prostredníctvom internetového hlasovania na stránke www.spolusvami.sk.

Na rozdiel od minulých ročníkov tejto grantovej výzvy došlo k zmene. Tento rok k verejnému hlasovaniu na www.spolusvami.sk  nedôjde. Za spoločnosť IKEA sa pre nás vyjadril Vladimír Víšek, manažér pre udržateľnosť IKEA Česká republika, Slovensko a Maďarsko:

“Jsme velmi potěšeni množstvím a kvalitou projektů, které žáci slovenských škol předložili v rámci programu “Stante se expertem na domáci uspory”. Každý rok nejlepší projekty pomáhali vybírat členové IKEA FAMILY prostřednictvím online hlasování. Letos jsme se z technických důvodů rozhodli formu online hlasování nevyužít a výběř nejlepších projektů svěřit odborníkům z CEEV Živica.”

Všetky projekty , ktoré boli doručené na cesnakova@zivica.sk do 14. 12. 2014 boli zaslané hodnotiteľom. Hodnotitelia sú zostavení z odborníkov, prevažne z radov konzultantov programu Zelená škola, s ktorými dlhodobo spolupracujeme. 

Každý hodnotiteľ spolu s projektmi obdržal hodnotiaci hárok, ktorý sa zameral na tieto kritériá:

  • zapojenie žiakov, ďalších skupín, partnerov do prípravy a realizácie projektu;
  • ciele projektov, ich aktivity a ich prínos v oblasti ochrany životného prostredia, hmatateľnosť výstupov;
  • využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií, získanie financií alebo materiálnej podpory aj od ďalších subjektov;
  • informačný a vzdelávací dosah na celú školskú komunitu, prípadne obec a pod.;
  • prenos do domácnosti;
  • pokračovanie aktivít, resp. využitie výsledkov aj po ukončení projektu.

Na základne informácií získaných zo žiadostí budú teraz projektom pridelené body podľa úrovni naplnenia jednotlivých kritérií, na základe ktorých bude vybraných 10 projektov s najvyšším počtom bodov a podporených sumou 500 €.

Víťazné projekty budú zverejnené na www.spolusvami.skwww.zivica.sk a www.zelenaskola.sk dňa 26.1.2015.

Za vzniknuté zmeny sa ospravedlňujeme.

V prípade otázok kontaktujte koordinátorku grantovej výzvy Katarínu Cesnakovú na cesnakova@zivica.sk a 0917 35 35 32.

- See more at: http://www.zelenaskola.sk/node/3230#sthash.mWtbVHzp.dpuf