Environmentálna výchova v súvislostiach

„Nie je dôležité, aby deti vedeli, koľko má pavúk nôh, ale aby mu ich netrhali.“

Myšlienka v kapitole Vladimíra Burjana v skratke vystihuje cieľ novej učebnice environmentálnej výchovy, ktorá motivuje čitateľov na svojich 272 stranách prehodnocovať vlastné pohľady a ciele vo vzdelávaní.

Učebnica „Environmentálna výchova v súvislostiach“ vznikla v rámci spolupráce CEEV Živica s Technickou univerzitou vo Zvolene. Otvára nové témy a prístupy, poskytuje širší uhol pohľadu na svet v nás a okolo nás. Prostredníctvom osobných skúseností, príkladov z praxe sa prihovára čitateľovi veľmi prístupnou, praktickou a inšpiratívnou formou.

Za obsahom plnofarebnej, na fotografie a ilustrácie bohatej knihy stoja osobnosti zo Slovenska, Kanady, Brazílie či Českej republiky, ktoré sa environmentálnemu vzdelávaniu roky venujú na vedeckej, formálnej či neformálnej úrovni.

Vďaka svojmu obsahu získala publikácia cenu rektora Technickej univerzity vo Zvolene a my veríme, že ju ocenia aj čitatelia.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu „Globálne vzdelávanie v súvislostiach“, ktorý finančne podporila Slovak Aid. Učebnicu si je možné objednať na http://www.zivica.sk/sk/objednavaci-formular.

Pre viac informácií o projekte kontaktujte jeho koordinátorku Zuzanu Dovalovú na dovalova@zivica.sk.