Doplnenie vybavenia Vzdelávacieho centra Zaježová

Už dlhší čas sme snívali, že by sa nám do centra v Zaježovej najmä v letnej sezóne zišiel záhradný prístrešok pre také semináre, ktorým vyhovuje robiť svoj program vonku. Niekedy sa stáva, že sa počasie nečakane zmení a prístrešok môže poskytnúť priestor pre aktivity aj v prípade dažďa.

Pred niekoľkými dňami sa nám toto prianie nečakane splnilo. Dodávateľ rozkladacích stanov pre všetky príležitosti Expodom.sk. nám darovala dva párty stany o rozmere 3 x 6 m. Týmto sa chceme za túto štedrosť poďakovať.

Tieto rýchlorozkladacie altánky so stenami a kotvením  budú slúžiť na rozšírenie priestorových možností pre program v rámci jednotlivých seminárov vo Vzdelávacom centre Zaježová.