Zapojte sa do Projektu školských ovocných sadov SadOVO 2019

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Prihláste svoju školu do 28.februára 2019 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.

Cieľom projektu SadOVO je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd jabloní a hrušiek a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.

Školy zapojené do projektu čaká tiež ovocinárska exkurzia, mapovanie odrôd, kurz a hravé vzdelávanie v témach prepojených na význam a zachovávanie ovocných drevín.

Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym partnerom Nadácia TESCO a odborným garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Čo získa zapojená škola?

 • výsadbu 8 – 10 ovocných stromov (jabloní a hrušiek) v školskom areáli a ich označenie;
 • účasť odborníka na výsadbe a povýsadbovej starostlivosti o stromy v roku 2020;
 • workshop venovaný navrhovaniu výsadby v spolupráci so žiakmi a koordinátorom projektu na každej škole;
 • dvojdňovú ovocinársku exkurziu do Bielych Karpát dňa 6.- 7.6.2019;
 • konzultácie pri výbere oblastí pre mapovanie starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, realizované žiakmi v septembri a októbri 2019;
 • trojdňový vzdelávací kurz „Ovocinárski experti“ venovaný bádateľskému vzdelávaniu a tvorbe záhrad v termíne 15.-17.10.2019 vo Vzdelávacom centre Zaježová, na ktorom prebehnú:
  • určovanie prinesených plodov s pomológom (odborníkom na ovocné druhy a odrody);
  • výstava a ochutnávka odrôd a produktov z ovocia;
  • ovocinárska exkurzia po okolitých lazoch;
  • ukážky správnej výsadby a starostlivosti o ovocné stromy;
  • organizácia „Plodobrania“ žiakmi pre miestnu komunitu;
  • ovocinárske aktivity, hry a ukážky výučby v sade.
 • odbornú metodickú podporu v dobe trvania projektu, t.j od marca do decembra 2019 (ovocinársku príručku, atlas starých odrôd a iné) ;
 • finančný príspevok vo výške100 eur na zrealizovanie Plodobrania v októbri a novembri 2019.

Čo očakávame od zapojenej školy?

 • súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy);
 • súhlas zriaďovateľa školy a vlastníka pozemku s výsadbou stromov;
 • veľkosť pozemku pre výsadbu stromov o ploche minimálne 400 m²;
 • spoluprácu počas celého trvania projektu od marca do decembra 2019 (10 mesiacov);
 • vytvorenie „akčného tímu“ školy – koordinátor projektu + dvaja žiaci a zabezpečenie ich aktívnej účasti na všetkých projektových aktivitách - 2-dňová exkurzia, návšteva školy, workshop navrhovania výsadby, mapovanie odrôd, 3-dňový ovocinársky kurz, výsadba, Plodobranie na škole;
 • vykonanie všetkých ďalších úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu;
 • pomoc pri výsadbe ovocných stromov počas jesene 2019;
 • dodržiavanie zásad participácie (zapojenia žiakov) pri plánovaní a realizácii aktivít;
 • ochotu prezentovať sad a školu osobne na školskom pozemku, na akciách projektu a formou fotografií (mať povolenie fotografovať žiakov a rodičov);
 • poskytnutie prístupu k vysadeným drevinám a aktívnu účasť pri starostlivosti o ne.

 

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete, aby sa Vaša škola stala jednou z jedenástich škôl zapojených do druhého ročníka projektu SadOVO,

pošlite prosím vyplnenú prihlášku (nájdete ju TU.)

 do 28. februára 2019.

 

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na 0905 459 319 alebo na e-mailovej adrese uherkova@zivica.sk