Zapojte sa do nového projektu školských ovocných sadov SadOVO

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ponúka základným a stredným školám možnosť zapojiť sa do nového projektu

        SadOVO

        Projekt školských ovocných sadov

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ich ochrany a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny.

Vysaďte spolu s nami v školskej záhrade jabloňovo-hruškový ovocný sad a prispejte tak k záchrane vzácneho genofondu.

Buďte jednou z desiatich základných a stredných škôl, v ktorej areáli spolu s nami vysadíte tzv. staré a krajové odrody, prevažne jablone a hrušky, ktoré historicky alebo geograficky súvisia s regiónom, v ktorom sa škola nachádza. Čaká vás tiež hravé a aktívne vzdelávanie v témach prepojených na starostlivosť o tieto ovocné dreviny.

Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym partnerom TESCO a odborným garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Čo získa zapojená škola?

 • výsadbu 8 – 10 ovocných stromov (jabloní a hrušiek) v školskom areál a ich označenie;
 • starostlivosť o stromy jeden rok po skončení projektu;
 • odborníka na výsadbu a povýsadbovú starostlivosť o stromy;
 • jednodňovú ovocinársku exkurziu do Hostětína dňa 7.6.2018;
 • výber a konzultáciu oblastí pre mapovanie starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, realizované žiakmi v septembri a októbri 2018;
 • trojdňový vzdelávací kurz „Ovocinárski experti“ venovaný bádateľskému vzdelávaniu a tvorbe záhrad v termíne 15.-17.10.2018 vo Vzdelávacom centre Zaježová, na ktorom prebehne:
  • žiacke prezentácie výsledkov mapovania odrôd jabloní a hrušiek;
  • určovanie prinesených plodov s pomológom (odborníkom na ovocné druhy a odrody);
  • výstava a ochutnávka odrôd a produktov z ovocia;
  • ukážky správnej výsadby a starostlivosti o ovocné stromy;
  • spoločné muštovanie starých odrôd jabĺk zo sadu;
  • ovocinárske aktivity a hry.
 • metodickú a odbornú podporu v dobe trvania projektu, t.j od apríla do decembra 2018;
 • finančný príspevok vo výške100 eur na zrealizovanie výstavy starých odrôd - Plodobrania v októbri a novembri 2018;

Čo očakávame od zapojenej školy?

 • súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie zmluvy);
 • spoluprácu počas celého trvania projektu od mája do decembra 2018 (8 mesiacov) a počas návštevy školy v ďalšom roku kvôli starostlivosti o stromy
 • dodržiavanie zásad participácie (zapojenie žiakov) pri plánovaní a realizácii aktivít;
 • aktívnu účasť zástupcov školy – 1 pedagóga a 2 žiakov v projekte;
 • účasť koordinátora projektu a 2 žiakov na ovocinárskej exkurzii v Hostětíne dňa 7.6.2018 (nutné je prepraviť sa do Trenčína);
 • zmapovanie odrôd vo vybraných oblastiach regiónu;
 • účasť koordinátora projektu a 2 žiakov na kurze v termíne 15.-17.10.2018;
 • vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu projektu;
 • pomoc pri výsadbe ovocných stromov počas jesene 2018;
 • zrealizovanie „Plodobrania“ – infostánku a výstavky zmapovaných a určených plodov starých a krajových odrôd na jednotlivých školách počas jesene 2018;
 • ochotu prezentovať sad a školu osobne na školskom pozemku, na akciách projektu a formou fotografií (mať povolenie fotografovať žiakov a rodičov);
 • poskytnutie prístupu k vysadeným drevinám a aktívnu účasť pri starostlivosti o ne.

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete, aby sa Vaša škola stala jednou z desiatich škôl zapojených do projektu SadOvo, pošlite prosím vyplnenú prihlášku (nájdete ju TUdo 30. apríla 2018.


Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na 0905 459 319 alebo na e-mailovej adrese uherkova@zivica.sk