Využite dovolenkové obdobie na meditáciu

27.8. - 1.9. sa koná vo Vzdelávacom centre Zaježová intenzívny seminár s Romanom Mieslerom.
 
Počas meditačného zásedu budete môcť pomocou rôznych techník v sede a chôdzi pracovať s vašou bdelosťou a súcitom. Môžete tak pochopiť aký je vzťah medzi tým, čím ste a svetom okolo vás. Zažijete si úplné a veľmi praktické spojenie duchovna s bežným životom, získate nástroje k tomu, aby ste nechali v sebe umrieť to, čo je dávno mŕtve a stali sa "dieťaťom prítomnosti".

Na zásede budeme

  • Rozvíjať neprerušované spontánne vedomie prítomnosti, striedavo v sede, v chôdzi aj pri všetkých ostatných činnostiach – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou
  • Rozvíjať Milujúcu Múdrosť prostredníctvom cvičení mettá a tonglen
  • Bdelosťou a súcitom nadväzovať úprimný vzťah zo sebou a všetkým okolo
  • Odhaľovať sebaklamy brániace nám v nazeraní a žití Pravdy
  • Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou
  • Meditačný seminár prebieha intenzívne, je určený pre tých, ktorí majú záujem hlbšie preniknúť do meditačných techník a čo  najviac si ich počas semináru osvojiť. Preto sa tiež silne odporúča počas zásedu dodržiavať mlčanie.

Seminárom sprevádza

Roman Miesler - jeho 25 rokov trvajúca prax zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vedie kladie, dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná  od bežného zdravo vedeného života. Pochádza z Olomouca, Česká republika. Momentálne tiež sprevádza aj ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme v Zaježovej.

Cena

139 € (cena zhŕňa ubytovanie, stravu a organizačný poplatok).
V cene nie je zahrnuté lektorné, príspevok za vedenie seminára pre učiteľa budete môcť prispieť na mieste vo forme anonymného daru a rozvinúť tak štedrosť.

Prihlasujte sa

zaslaním mena, priezviska, vašej adresy a telefónu na:  zajezova@zivica.sk. Na tomto e-maile a čísle 0917 517 267 získate aj bližšie informácie.

Prihlásenie je potrebné potvrdiť do 20.8.2014 úhradou časti poplatku vo výške 90 eur na účet 2925860781/1100. Variabilný symbol 062014. Do správy pre príjemcu prosíme uveďte vaše meno. Pri odhlásení sa 2 týždne a menej pred seminárom je záloha nevratná.

Čítajte tiež: