Vydali sme novú knihu o extrémizme, neznášanlivosti a potrebe dialógu „Medzi nami“

Čo má spoločné syn nacistického vojaka, bývalý bojovník Al- Káidy a špičkový černošský hudobník? Napriek mnohým očividným rozdielom vo farbe pleti, vierovyznaní či pôvode, tých podobností je hneď niekoľko - všetci vytrvalo pracujú na tom, aby zmiernili nenávisť voči tým, ktorí nosia nálepku inakosti. Sú presvedčení o sile dialógu ako nástroji na zbližovanie ľudí s veľmi odlišnými názormi a hodnotami. Všetci si tiež našli čas, aby sa s nami porozprávali o svojom živote a práci.

Nová kniha rozhovorov „Medzi nami“ s podtitulom „rozhovory o postojoch, ktoré ubližujú a myšlienkach, ktoré rozdeľujú“ je  zbierkou štrnástich rozhovorov s bývalými radikálmi a profesionálmi v oblasti deradikalizácie o tom, aké to je, byť súčasťou nenávistnej skupiny. Čo človek prežíva, čomu verí a ako nastáva zlom v myslení?

Kniha poskytuje 360- stupňový pohľad na problematiku extrémizmu. Po odbornom uvedení do problematiky psychológom Dušanom Ondrušekom sa v kapitole „Pohľady z prvej línie“ pozrieme na extrémizmus z pohľadu bývalých radikálov, ktorí strávili časť svojho života bojom za svoje presvedčenie: neonacista z USA, islamista z Veľkej Británie či národovec z Banskej Bystrice, rozprávajú svoj životný príbeh. Kapitola „Príbehy z druhého brehu“ nás prenesie do tábora tých, ktorí stoja na druhej strane barikády - menšiny, utečenci, obete.

Čo by odkázali druhej strane? Ako prežívali svoje strety s nenávisťou oni? Inú perspektívu zas ponúkajú učitelia, sociálni pracovníci, či psychológovia z kapitoly „Pohľady intervencie“.Ponúkajú vlastné skúsenosti a poznatky z dlhoročnej práce s jednotlivcami či skupinami, ktoré proti iným vedú násilný ideologický boj. Mozaiku dopĺňajú „Pohľady expertov“, ktorí poodkryjú pozadie a kontext nenávisti vo svetle antropológie, sociológie a histórie.

Kniha vznikla v dielni CEEV Živice v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene ako piata publikácia v sérií zamyslení na aktuálne spoločenské témy. Jej realizácia bola možná vďaka podpore SlovakAid a Sokratovho inštitútu. Vyšla v náklade 1000 kusov a jej cieľom je zmierňovať polarizáciu spoločnosti, hľadať prieniky medzi skupinami a otvárať dialóg. Pretože tam, kde sa ľudia rozprávajú tvárou v tvár, nebojujú. Aby sa dostala k najväčšiemu počtu čitateľov rôznych názorových prúdov, je bezplatná.

„Počúvala som ich názory a pohľady na svet, pýtala som sa na ich osobné skúsenosti. Rozprávali mi o svojich obavách, svojich životoch a skúsenostiach. Sú to ľudia ako my. Boli síce vystavení iným vplyvom, situácie vo svojom živote si interpretovali v iných súvislostiach, vyrastali v iných podmienkach, ale stále sú to ľudia ako my.

Nie, neznamená to, že chcem tento problém bagatelizovať a relativizovať. Neznamená to, že musíme každého prijať takého, aký/á je, neznamená to, že každý si môže povedať čo chce a ako chce. Sloboda so sebou nesie aj zodpovednosť a má hranice tam, kde začína útlak či nenávisť voči iným. Je treba sa jasne a nekompromisne vyhraniť voči akémukoľvek šíreniu neprávd a neznášanlivosti voči komukoľvek, či už je to zo strany politikov, cirkevných predstaviteľov, osobností spoločenského života, alebo ľudí okolo nás. To sa však nevylučuje so slušným jednaním a dialógom. A slušný dialóg začína tam, kde odložíme svoj pocit nadradenosti a morálnej prevahy.“ Z úvodu editorky Zuzany Labašovej

Pre viac informácií o respondentoch a objednávku knihy navštívte web stránku Živice www.zivica.sk/rozhovory