Spravme supermarkety férové s projektom "Supply Cha!nge"

Odhaduje sa, že do roku 2015 stúpne podiel supermarketových obchodných značiek v EÚ na 40% z celkového predaja potravín. Podiel supermarketov súvisí s mierou koncentrácie v predaji (potravín) a bol určený ako kľúčový faktor v tvorbe cien. Súťaž o najnižšiu cenu vedie k zvyšovaniu tlaku na porušovanie pravidiel zodpovednej výroby v producentských krajinách.

Tlak a protiprávne praktiky používané na dodávateľov majú negatívny dopad na dodržiavanie pracovných a sociálnych práv, najmä nízkych miezd, nútených nadčasov, neistého pracovného kontraktu v rámci dodávateľského reťazca. V porovnaní s ich obrovským vplyvom sú snahy supermarketových reťazcov o ochranu ľudských práv a znižovanie dopadu na životné prostredie sklamaním.

Toto sa musí ZMENIŤ! Nemôžeme dovoliť európskym supermarketom pokračovať v ich vytrvalej ignorácii ľudských práv a environmentálnych štandardov v mene zisku.

Preto od supermarketov žiadame hmatateľné zmeny, národné vlády a Európsku úniu o zlepšenie pracovných podmienok v krajinách globálneho Juhu a zníženie environmentálnych škôd v celom dodávateľskom reťazci.

Aj nám v Živici záleží na tom, aby boli naše nákupy férové. Zapojili sme sa preto do projektu "Supply Cha!nge" a chceme aj na Slovensku podporiť ZMENU.

Viac sa dozviete na stránke supplychainge.org

 

Tento projekt sa realizuje s finančnou pomocou Európskej únie. Za jeho obsah je zodpovedná výlučne kampaň "SUPPLY CHA!NGE Campaign" a nemože byť za žiadnych okolností uvažované, že odráža postoj Európskej únie.