Sokratov inštitút hľadá asistenta/tku na plný úväzok

Náplň práce

 • organizačné zabezpečenie večerného festivalu Showcrates 2018, prijímacích pohovorov a verejných prednášok
 • skoordinovanie vydania 2 kníh (komunikácia s tlačiarňou, grafikom a pod.)
 • pomoc s propagáciou Sokratovho inštitútu na sociálnych sieťach a webe
 • pomoc s komunikáciou s verejnosťou, absolventmi a študentmi
 • práca s fotografiami
 • administratívne práce podľa potreby

Výhody

 • príjemné pracovné prostredie, rodinná atmosféra
 • čiastočne flexibilná pracovná doba
 • možnosť home-officu 2x mesačne
 • podpora ďalšieho vzdelávania a odborného rastu
 • perspektíva dlhodobého zamestnania a kariérneho rastu
 • náhradné voľno za prácu cez víkend

Podmienky:

 • nástup 8. 1. 2018
 • práca na živnosť (plný úväzok) 800 €,
 • miesto výkonu práce: Bratislava, Búdková 22
 • aktívne ovládanie anglického jazyka
 • min. 2x mesačne pracovná cesta mimo Bratislavu
 • účasť na víkendovom workshope Sokratovho inštitútu raz mesačne (harmonogram: http://sokratovinstitut.sk/lektori-ich-temy)

Informácie o Sokratovom inštitúte:

Sokratov inštitút je doplnkové vzdelávanie pre študentov a absolventov vysokých škôl.

http://sokratovinstitut.sk/

https://www.facebook.com/Sokratovinstitut/

Sokratov inštitút je jedným z programov občianskeho združenia Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA: http://zivica.sk/

https://www.facebook.com/ceev.zivica/


Svoje žiadosti aj s prílohami posielajte do 3. decembra 2017 prostredníctvom on-line formulára: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoVv02ihg-vQPhmcjqc9k52tYCB0ok...

V rámci formulára je potrebné priložiť CV, motivačný list a vypracované zadanie s dvoma úlohami:

Vytvoriť rozpočet na festival Showcrates v KC Dunaj (Bratislava) pre 400 ľudí, v ktorom budú diskusie, osobné prezentácie študentov, koncert a premietanie filmu (2 paralelné programy od 17:00 do 23:00)
Navrhnúť jarnú kampaň ako osloviť potenciálnych záujemcov o štúdium vo veku 18-32 rokov.

Ak sa dostanete do užšieho výberu, osobný pohovor je plánovaný 13.12. vo Zvolene.