Školy vybrané do projektu Klíma nás spája

Ďakujeme úžasným 54 školám, ktoré nám poslali prihlášku do projektu Klíma nás spája. Výber nebol jednoduchý, nakoľko školy poslali zaujímavé projekty aj nápady. Keďže počet projektov, ktoré sme tentokrát mohli vybrať jeobmedzený na 10, boli vybrané hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcu donora dm drogerie markt a zástupcov projektov zo Živice pracujúcich v téme tieto školy:

Stredná odborná škola, Pruské
ZŠ A. Sládkoviča Sliač
ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka Oravská Jasenica
Súkromná SOŠ Giraltovce
ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 7, Revúca
ZŠ Sládkovičova 501/15, Hranovnica
Gymnázium Jána Chalupku Brezno
Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín
Základná škola, Semerovo č.110

V rámci prjektu budú zrealizované projekty zverejnené, budú sa tvoriť a realizovať aj výučbové programy, ktoré potom dáme k dispozícii všetkým na inšpiráciu. 

Ďakujeme a tým, ktorí neuspeli, by sme radi odkázali, nech nestrácajú chuť podávať si ďalšie projekty, určite sa to nabudúce podarí :-)