Prečo 200 detí z 50 miest skladá básne o prírode?

Pretože poézia je jednou zo súčastí questu (hľadačky), ktorú školské tímy zložené z 1 učiteľa a 4 žiakov vytvárajú vo svojich mestách. Hľadačka je dobrodružná vychádzka a jej cieľom je priblížiť hľadačom prírodné prvky a biodiverzitu mesta, o ktorých často ani netušia. 50 hľadačiek práve vzniká vďaka česko-slovenskému projektu Tajný život mesta, ktorý realizuje CEEV Živica.

O tom, čo sú to questy (hľadačky) a ako ich vytvoriť zaujímavo a dobrodružne, sa školské tímy z 50 škôl dozvedeli na  kurzoch v 5 mestách Slovenska. Teraz už decká mapujú územia svojich miest a hľadajú v nich zaujímavé časti prírody, aby ich formou dobrodružnej hľadačky predstavili všetkým, ktorí sa o svojom meste chcú dozvedieť niečo nové.

Pátrať budú po zaujímavých stromoch, skalných útvaroch, mokradiach, ale aj po ovocných sadoch tradičných odrôd, divokých kútoch alebo vertikálnej zeleni. „To všetko je súčasťou biodiverzity (biologickej rozmanitosti) v mestách a cieľom projektu je upozorniť na to, že mnohí z nás túto rozmanitosť nevnímajú. Práve hľadačky zábavnou formou vytiahnu ľudí von a ukážu im, čo všetko mestá skrývajú“ dopĺňa Ivana Poláčková, koordinátorka projektu z CEEV Živica.

Čo školy na projekte najviac zaujalo vysvetľuje pani učiteľka RNDr. Marcela Šuňavská z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského v Levoči: „Projekt Tajný život mesta sa nám veľmi páči a má pozitívnu odozvu u žiakov, pretože môžeme tráviť časť vyučovania vonku v prírode, "túlať" sa a pátrať, spoznávať. Vďaka projektu môžeme naše poznávanie biodiverzity rozširovať a s výsledkami bádania by sme radi prispeli k tvorbe questov. Tešíme sa ako predstavíme verejnosti zaujímavé lokality nášho mesta a jeho okolia!“

Učitelia sa sťažujú, že deti vôbec nevnímajú svoje okolie. Mnohé z nich sa vďaka Tajnému životu mesta prvýkrát dostali do prírody v okolí školy a objavili dobrodružstvo bádania. „Veríme, že questy alebo hľadačky, ktoré spoločne vytvoria tento rok, im pomôžu otvoriť oči a objaviť rozmanitosť prírody, ktorú ich mesto alebo obec skrýva a podeliť sa o to s ostatnými.“ dodáva Ivana Poláčková.

Na jednom z kurzov si tvorbu questov (hľadačiek) vyskúšali aj samotní učitelia, ktorí  tieto vedomosti potom preniesli na žiakov v školskom tíme. Jeden z ich spoločných výtvorov – hľadačku v okolí Vzdelávacieho centra Zaježová - si môžete pozrieť a na mieste aj otestovať na http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/aktuality/zahrajte-sa-s-nami-v-centre?theme=vzdelavaciecentrum&view=aktuality.

Na podporu bádateľsky orientovaného vyučovania každá škola v projekte dostala 4 tablety. Bádateľská metóda vyučovania sa na Slovensku šíri aj vďaka finančnej podpore generálneho partnera projektu, spoločnosti Veolia, Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a  Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s..

Viac informácií o projekte na www.tajnyzivotmesta.sk.

Kontakt:
Ivana Poláčková, koordinátorka projektu Tajný život mestapolackova@zivica.sk (0905 654 241)