Pozývame na prvú slovenskú konferenciu o prírode blízkej údržbe zelene

Mestá súčasnosti už nechcú byť „vysávačmi“ vidieka a betónovými džungľami. Prach, horúčava a exhaláty v nich nie sú žiadúce. Chcú sa stať pioniermi biodiverzity a príjemným miestom na život. Správne zložená a udržiavaná mestská verejná zeleň je jedným z kľúčov k úspechu. Preto sa odborníci z rôznych odborov rozhodli prezentovať svoje skúsenosti s prírode blízkou údržbou zelene a podporou biodiverzity v mestách na prvej konferencii o tejto tematike na Slovensku.

Konferencia s názvom „Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách“, ktorú 26. apríla 2018 vo Zvolene organizuje CEEV Živica v rámci programu Mestské včely, prináša skúsenosti a príklady dobrej praxe v tejto téme.

Priekopníčka tohto prístupu na Slovensku, krajinná architektka Zuzana Hudeková hovorí: „Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Princípy prírode blízkej údržby zelene sú jednoduché a majú mimoriadny ekologický, ekonomický a estetický význam, nakoľko chránia vodné zdroje a zdravie obyvateľov, podporuje biodiverzitu, a dokonca šetria aj obecný rozpočet. Komplexne pojednáva všetky úkony údržby, od prírodných postupov pri ochrane rastlín bez používania chemických preparátov, cez kosenie, odburiňovanie po mulčovanie záhonov a výber vhodných druhov.“

Prírode blízku údržbu zelene testovala ako prvá mestská časť Bratislava-Karlova Ves v roku 2016, v roku 2017 sa pridala mestská časť Bratislava-Nové Mesto. V tomto roku projekt prebieha v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene v meste Zvolen, v ktorom sa budú realizovať inšpiratívne ukážkové plochy prírode blízkej údržby mestskej zelene. Na konferencii vystúpia dvaja experti z Technickej univerzity, ktorí odpovedia na otázky: ako a prečo v mestách podporovať podmienky pre opeľovače a hmyz a ako manažovať trávne porasty v mestách, aby boli rozmanité a prekvitali.

Ďalším dôležitým príspevkom je tematika zelenej infraštruktúry a toho, ako pomáha návratu prírody do mesta. „Mňa zaujíma najmä téma mestských mokradí, mestského poľnohospodárstva či revitalizovaných brownfieldov. O mnohých z nich sa vraví, že v meste z rôznych dôvodov fungovať nemôžu a pritom zahraničná skúsenosť ukazuje, že opak je pravdou. Chceme preto touto konferenciou motivovať odvážne samosprávy, ktoré do podobných projektov pôjdu,“ hovorí Petra Ježeková, manažérka projektu.

Konferencia obsiahne aj témy starých stromov v mestách či veľmi aktuálnych kvitnúcich plôch ako adaptačného opatrenia na klimatické zmeny. Účastníci sa okrem toho môžu tešiť aj na prehliadku dažďovej záhrady, vegetačnej strechy či akumulácie dažďovej vody a zavlažovania na streche autobusovej stanice a ochladzovania vzduchu pred aulou Technickej univerzity vo Zvolene.

Účasť na konferencii je po prihlásení bezplatná. Prihlásiť sa a pozrieť si podrobný program môžete na: www.mestske-vcely.sk/program, ktorý nájdete aj v prílohe spolu s ilustračnými fotografiami z archívu Živice.

Novinári a médiá sú na konferencii vítané a počas prestávok bude možné s prednášajúcimi i ostatnými účastníkmi robiť rozhovory. Ak viete, s kým by ste chceli robiť rozhovor, dajte nám prosím vedieť vopred. Ďakujeme.

Projekt Mestské včely podporuje fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis a nadácia Green Foundation.


Pre viac informácií kontaktujte: Petra Ježeková, ; 0918495964