Poďte von s našou novou platformou Hurá von

Pobyt a aktivity vonku pomáha deťom v učení. Naše vzdelávacie projekty, ktoré prinášajú inšpirácie na učenie vonku, sme preto spojili do platformy Hurá von.

Deti sa vonku učia rady, pretože sú prirodzene zvedavé a vonku majú príležitosť zmysluplne a hravo objavovať a bádať. Učenie vonku je ľahšie, pretože deti môžu zapojiť všetky svoje zmysly a veci si ohmatať a naživo vyskúšať. Učenie je tak veľmi názorné a pestré. Pri vyučovaní vonku majú šancu prejaviť sa aj deti, ktoré sú v klasickej triede neposedné a nesústredené. Vonku totiž môžu zapojiť úplne iný druh zručností a vedomostí.

Prírodné prostredie je veľmi podnetné nielen pre deti, ale aj pre učiteľov. Ponúka širokú škálu povrchov, vôní, farieb a tvarov. Pri pravidelnom pobyte vonku sú deti pozornejšie a koncentrovanejšie. Vedomosti získané zážitkovou formou im v pamäti pretrvajú dlhšie a intenzívnejšie. Príroda ponúka neobmedzený priestor na učenie sa. Ľudstvo sa z nej učilo odjakživa a je to náš prirodzený zdroj vedomostí.

Vedomosti, ktoré deti pri učení vonku v prírode získajú sú hlbšie a komplexné – rovnako ako vzťahy fungujúce v prírode. Pobyt vonku tiež zvyšuje senzitivitu detí, dôležitú pre formovanie ich vzťahu k prírode.

Pobyt vonku a hlavne v obklopení zelene pôsobí pozitívne na fyzické aj psychické zdravie. Znižuje hladinu stresov, predchádza obezite a podporuje dobrú náladu u detí aj dospelých.

Naša nová platforma outdoorového vzdelávania Hurá von vám prináša okrem informácií o projektoch zaoberajúcich sa outdoorovým vzdelávaním aj inšpirácie na aktivity vonku a dobrodružné hľadačky vo viacerých mesta Slovenska.

Navštívte www.huravon.sk pre viac informácií!