Nová kniha, ktorá sa nebude všetkým páčiť

Súčasný svet je prepojenejší a navzájom závislejší ako kedykoľvek predtým. Informácie, energia, suroviny, tovar, ľudia – prúdia neuveriteľnou rýchlosťou. Aké to má dôsledky? Aké riziká? Aký je náš podiel na tomto kolose? Sme spoluzodpovední? Je naša snaha a pomoc vítaná?

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene sme vydali novú knihu: Globálne vzdelávanie – kontext a kritika.

Kniha nastoľuje otázky, ktoré nie sú vždy príjemné a spochybňuje často zaužívané presvedčenie. Nebolo naším cieľom ale zostaviť publikáciu ospevujúcu pomoc „rozvojovým“ krajinám. Skôr máme snahu vyvolať otvorenú a hlbokú diskusiu o rozvojovej pomoci a vzdelávaní. Pretože nie každá pomoc musí byť vždy skutočným dobrom.

Publikácia splní svoj účel, keď vyvolá diskusiu k témam, ktoré nastoľuje. Nie je to kniha, ktorá končí šťastným koncom. Záver nie je ani tragický. Bude taký, akým ho spravíme. Otvorená myseľ, pokora a schopnosť rešpektovať (sa) sú dobrými predpokladmi na happy end. Juraj Hipš, riaditeľ Živice

  • kniha je plnofarebná, s množstvom ilustrácií, príkladov a cvičení, formátu B5, má 156 strán a mäkkú väzbu.
  • súčasťou knihy je aj CD s textom Učiť sa vnímať svet Očami toho druhého od Vanessy Andreotti, profesorky Globálneho vzdelávania.
  • knihu si už nie je možné objednať, posledné kusy budú k dispozícii na verejnej diskusii Moc pomoci, ktorá sa uskuteční vo štvrtok 5.2.2015 v Bratislave. Viac info o diskusii.

Citácie z knihy:

Především je nutné říct, že z místního pohledu je na pracovnících humanitární pomoci skoro vždy něco divného, co si zaslouží opatrnost a nedůvěru. Mnoho z těchto lidí hledá svůj smysl života v tom, že pomáhají jiným a bližní je jim prostředkem k dosažení vlastního cíle. (Václav Cílek, Geologický ústav AV ČR)

Závislosť na bežnej pornografii vyžaduje zvyšujúce sa provokatívne grafické zobrazovanie. Rovnako pri rozvojovej pornografii sú obrazy extrémnej chudoby prostriedkom k udržiavaniu istej úrovne darovania finančných prostriedkov na projekty mimovládnych organizácií. Ale napriek vyzbieraným prostriedkom, takýto typ zobrazovania neposkytuje kompletný obraz o danom probléme. Má síce dopad na (s)vedomie cieľového publika, ale zároveň aj neželané dôsledky. (Andrej Návojský, Nadácia Milana Šimečku)

Mezi rozvojové snahy, kterým byli lidé z hor vystaveni, patřily zákazy tradičních zemědělských metod (rozvojovým expertům se jevily jako nevhodné), omezení v užívání zemědělské půdy a nedobrovolné přesuny celých vesnic. (Tomáš Ryška, Univerzita Pardubice)

Kniha vyšla v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene vďaka finančnej podpore SlovakAid.