Hej LIDL! Chcem, aby si hral fér!

Napíšte spoločnosti LIDL, aby si stála za svojimi vyhláseniami a

dajte im najavo svoj názor TU.

 

Hej LIDL, vyhlasuješ, že všetky ananásy a banány, ktoré predávaš, sú vypestované trvalo udržateľne. Ale realita farmárov a robotníkov vyzerá úplne inak.

Žiadam, aby:
•    Si platil férové ceny za banány a ananásy všetkým svojim dodávateľom, vrátane malých farmárov.
•    Všetci robotníci, ktorí pestujú tropické ovocie pre Lidl zarábali minimálnu dôstojnú mzdu.
•    Všetci robotníci boli v bezpečí a jednalo sa s nimi s úctou na pracovisku a boli chránení pred vystavením sa toxickým pesticídom.
•    Si garantoval právo robotníkov na odbory.

Mal by si hrať fér v celom dodávateľskom reťazci – od polí až po police supermarketu. Platiť spravodlivé mzdy a rešpektovať ľudské a pracovné práva je kľúčom k trvalo udržateľnej produkcii!

Ďakujem!

 

Kampaň Za férové ovocie! (Make Fruit Fair) sa snaží o lepšie pracovné podmienky pre pracovníkov a pracovníčky a ochranu životného prostredia pri pestovaní tropického ovocia a pozdĺž celého obchodného reťazca až na pulty našich obchodov. Viac si môžete prečítať na www.makefruitfair.org/sk

Kampaň Za férové ovocie! je spolufinancovaná Európskou úniou. Za obsah tohto článku sú výhradne zodpovední autori a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za odrážajúci postoje Európskej únie.