82 škôl z celého Slovenska sa hrdí titulom Zelená škola

Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa vo štvrtok  9.10. zúčastnilo viac ako 400 hostí. Školy dostali titul za zmenu svojej školy a spoluprácu so žiakmi v programe Zelená škola. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 57 krajinách sveta.

Sme hrdí na to, že naše školy každý rok ukazujú, že zmena je možná a dávajú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju. Miroslava Piláriková zo Živice, manažérka programu Zelená škola

Školy zapojené do programu robia mnohé netradičné a zaujímavé aktivity.

Zoznam nových Zelených škôl.

Cirkevná základná škola v Šuranoch zaviedla nový predmet, ekomatematiku, na ktorej počítajú environmentálne príklady. Na Základnej škole Kudlovská v Humennom sa podarilo celej škole znížiť množstvo komunálneho odpadu o 50%. Zvládli to vďaka minimalizácii, separovaniu a vzdelávaniu. Keď žiakov tieto aktivity bavia, zobudia pani učiteľku hoci aj o polnoci, aby niečo naplánovali, ako to robia žiaci na Základnej škole v Nitrianskom Pravne.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52 tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 284 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Partnermi programu sú spoločnosť Naturpack a Nadácia SPP.