5 dôvodov, prečo sa prihlásiť do Komenského inštitútu

Do nového ročníka opäť hľadáme odvážnych učiteľov, riaditeľky, zástupcov aj budúcich pedagógov. Pripojte sa k inšpiratívnym učiteľom a učiteľkám, ktorí majú odvahu robiť veci inak a prihláste sa do nového ročníka Komenského inštitútu.

1. Budú vás učiť špičkoví lektori zo sveta aj Slovenska.

So psychologičkou budete hľadať svoju pedagogickú víziu aj hranice moci, naučíte sa riešiť konflikty v triede, zostaviť si zážitkové vyučovanie, podporovať rešpektujúcu komunikáciu v triedach alebo aj techniky na rozvoj kritického myslenia. Komenského inštitút ponúka pedagógom ročný bezplatný
vzdelávací a zároveň praktický kurz pozostávajúci z týždňovej letnej školy,
 štyroch víkendových workshopov a online stretnutí. Ročným kurzom sa to však nekončí a po absolvovaní kurzu sú absolventi zapojení do alumni programu, ktorí im ponúka dva víkendové workshopy, študijnú cestu s návštevou zaujímavých škôl, doma i v zahraničí a online stretnutia.

2. Stretnete sa s učiteľmi, ktorí sa navzájom vedia inšpirovať, podporiť sa a veria, že vynikajúce školy tvoria vynikajúci učitelia.

V súlade s našou víziou spájame a podporujeme pedagógov, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 pedagógov, pretože kladieme veľký dôraz na individuálny prístup.

3. Každý učiteľ od nás dostane grant na realizáciu svojho vlastného školského mikroprojektu, ktorým ukáže aké zmeny vedia robiť samotní učitelia zdola.

Aj vás unavuje veta, že sa nič nedá? Máte predstavu, ako slovenské školstvo smerovať? Ukážte svojím konkrétnym príkladom, ako môžeme školstvo meniť k lepšiemu. Komenského inštitút je inšpiratívny priestor, v ktorom získate vedomosti a zručnosti na odštartovanie praktickej školskej reformy. Ako?

Lenka už v škole nerozdáva známky. Jozef naučil deti kriticky myslieť na hodinách fyziky. Dadkini deviataci si vedia sami uvariť zdravé jedlo aj vystavať bylinkovú špirálu. Katkine hodiny angličtiny sa viac podobajú na cestu okolo sveta.  Druhá Katka vybudovala escape room v átriu školy - učiť sa tam môžu aj biológiu. Tomáš chce, aby jeho žiaci vedeli v čom sú dobrí. Tvrdí, že škola by mala vytvárať priestor práve pre takéto skúsenosti a témy (ďalšie inšpirácie nájdete na: wwww.komenskehoinstitut.sk).

 

4. Štúdium na Komenského inštitúte je vďaka donorom bezplatné.

Naši firemní partneri aj súkromní darcovia považujú vzdelávanie za jednu z priorít tejto krajiny. Vďaka nim je ročné štúdium pre všetkých učiteľov bezplatné.

5. Program sa koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku.

Prezident Slovenske republiky oceňuje prácu všetkých učiteľov, ktorí aktívne zlepšujú naše školstvo. Preto prevzal záštitu aj nad našim programom, lebo práve takýto učitelia sa tu stretávajú.

 

Komenského inštitút je inšpiratívny priestor pre pedagogických lídrov Slovenska a na vaše prihlášky čakáme do 26. APRÍLA 2018 na www.komenskehoinstitut.sk