Záhrada, ktorá učí II. – workshop Zelenej školy

Dátum konania: 
9. 4. 2018 (pondelok) - 17:00 - 11. 4. 2018 (streda) - 12:00
Lektor: 
Andrea Uherková
Hana Mikulicová
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Anotácia workshopu Záhrada, ktorá učí

Učiť angličtinu v ovocnom sade, fyziku pri jazierku, písať sloh medzi kvetinovými záhonmi či vyrábať na chémii mastičky z vlastne vypestovaných bylín? Záhrada, ktorá učí je projektom pre základné a stredné školy, zapojené do programu Zelená škola. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady, využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre pestovanie rastlín a na oddych. V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov. Záhrada je spoločné dielo celej školy . Zapojíte do neho žiakov, učiteľov školy,  nepedagogický personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.

Kurz Záhrada, ktorá učí II. je určený pre zástupcov škôl, ktoré boli v minulosti zapojené aspoň do jedného zo štyroch ročníkov projektu a ocenia podporu a nové inšpirácie v pokračovaní ich snahy pretvoriť školské dvory na prírodné učebne. Kurz bude zameraný najmä na zdieľane skúseností a príkladov dobrej praxe medzi jednotlivými školami. Lektorka z organizácie Chaloupky školám predstaví ďalšiu paletu možností vyučovanie bežných predmetov na školskej záhrade. 

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová