Projekt školských ovocných sadov

Dátum konania: 
15. 10. 2018 (pondelok) - 17:00 - 17. 10. 2018 (streda) - 12:00
Lektor: 
Andrea Uherková
Bruno Jakubec
Akciu organizuje: 
Živica
Typ akcie: 
uzatvorená akcia

Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly vytráca. Prichádzame tak nielen o samotné odrody,  ale najmä  o pestrosť ich chutí, využitia a tradícií. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam ich ochrany a následne bude vidieť zmysel v ich vysádzaní do záhrad a krajiny.  V projekte sa zameriavame na jablone a hrušky, ako dreviny s najpestrejšími odrodami, po ktorých príbehoch budú žiaci pátrať a vnímať tak potrebu ich zachovania.  

Cieľom projektu, ktorého súčasťou je tento kurz, je vytvoriť 8 ovocných sadov v školských areáloch základných a stredných škôl. V realizovaných ovocných sadoch budú vysádzané tzv. staré a krajové odrody, ktoré historicky alebo geograficky súvisia s regiónom, v ktorom sa škola nachádza. Kurzu sa zúčastnia zástupcovia 8 škôl – učitelia a žiaci – ktorých oboznámime s priebehom projektu.

Súčasťou kurzu bude:

  • prezentácia výsledkov mapovania žiakov v obciach v okolí školy
  • určovanie prinesených plodov s pomológom
  • výstava a ochutnávka odrôd a produktov z ovocia
  • ukážky správnej výsadby a starostlivosti o ovocné stromy
  • spoločné muštovanie starých odrôd jabĺk zo sadu
  • prednášky na tému „Príbehy starých odrôd“
  • ovocinárska exkurzia.

 

Miesto: 
Vzdelávacie centrum Zaježová