NeODPADni z ODPADOV Interaktívny sprievodca nakladaním s odpadom.

„Moderne o odpadoch s NATUR-PACKOM“.

Hlavným cieľom výučbového softvéru je poskytnúť školám kvalitnú pomôcku pre interaktívnu tabuľu. , Téma odpadov je veľmi široká a komplexná problematika, ktorá nezačína a nekončí pri jeho separácií. Prostredníctvom aktivít, ktoré sme pre vás pripravili, sa žiačky a žiaci zaujímavým spôsobom dozvedia, prečo je dôležité sa odpadmi zaoberať, čo sa stane s odpadom, ktorý usilovne triedia a aké je najvhodnejšie riešenie tohto problému.

Výučbový softvér vám ponúka zmysluplnú a aktívnu výučbu žiakov najmä II. stupňa základných škôl. Obsahovo a metodicky je navrhnutý tak, aby poskytoval pedagogičkám a pedagógom všetky potrebné podklady pre interaktívnu výučbu s možnosťou riadiť a usmerňovať jej priebeh, hodnotiť žiakov a podporovať u nich kritické myslenie a tímovú spoluprácu.

Veríme, že výučbový softvér tieto ciele aj vďaka vám naplní.

Projekt pre vás realizuje NATUR-PACK, a. s., v spolupráci s
Centrom environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.

Softvér si môžete BEZPLATNE stiahnuť TU.