Lokálne meny vo svete

Alternatívne „peniaze“

Alternatívna mena je peňažný systém odlišujúci sa od oficiálnej meny. Môže existovať v mnohých variantoch – vo forme peňazí, hodín/minút, či virtuálne. Alternatívna mena môže tú oficiálnu nahrádzať alebo byť na existujúcu menu viazaná - tzv. doplnková mena.

Oficiálnu menu je možné vymeniť za doplnkovú menu na stanovenom výmennom mieste v platnom kurze. Jej použitie je obmedzené na určitú obec, región alebo komunitu. Doplnkové meny majú hlavne sociálnu funkciu. Peniaze neodtekajú preč z  komunity, zostávajú „doma“.Platnosť doplnkovej meny je väčšinou časovo ohraničená.

Doplnkové meny sa nedajú použiť na špekulatívne obchody, platia len ako prostriedok výmeny konkrétnej hodnoty alebo služby. Ich použitie je viazané na sieť lokálnych prevádzok. Z účtovného a daňového hľadiska ich môžeme chápať ako ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky).

Fungujúce systémy

V súčasnosti vo svete existuje úspešne celý rad doplnkových lokálnych mien. Medzi najznámejšie patria Bristolská libra (UK), Brixtonská libra (UK), Chiemgauer (DE), BerkShares (USA), Waldviertler (AT) či BNB (CH). Priblížime si tri z nich.

Chiemgauer

Chiemgauer vznikla v roku 2003 v Prien am Chiemsee v Nemecku. Výmenný kurz je stanovený pevne 1 Chiemgauer = 1 €.

Hlavným cieľom je :

 • Tvorba pracovných miest: nezamestnaní, študenti a dobrovoľníci sú platení v Chiemgauer.
 • Podpora kultúrnych, vzdelávacích a environmentálnych činností, systém podporuje neziskové organizácie.
 • Podpora ekologických potravín a energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Posilnenie solidarity medzi miestnymi zákazníkmi a podnikmi.
 • Stimulácia miestnej ekonomiky: Chiemgauer zachováva kúpnu silu v regióne lepšie ako euro a podporuje miestne malé a stredné podniky.

Chiemgauer je emitovaný v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50. Bankovky majú určenú dobu exspirácie na 3 mesiace, potom strácajú platnosť. Ak chcete predlžiť ich platnosť, musí držiteľ peňazí zaplatiť poplatok 2% z hodnoty bankoviek emitentovi.

K decembru 2012 bolo do systému zapojených 2 573 fyzických osôb, 633 podnikov a 248 neziskových subjektov. Obrat v roku 2012 bol približne 7 miliónov Chiemgauer a suma z roka na rok rastie.

Brixtonská libra

Brixtonská libra vznikla v roku 2009 a platí v brixtonskom obvode Londýna. Jej hodnota je totožná s anglickou librou. Bola vymyslená preto, aby jej majiteľov ochránila pred dôsledkami globálnej krízy a výkyvov na devízovom trhu. Základným cieľom tejto meny je pokus ochrániť majiteľov malých obchodov, ktorých „dusia“ obchodné siete. Ten, kto platí brixtonskou librou, dostáva zľavy niekedy až 10 - 20 %.

Dôvod, prečo používať Brixtonskú libru pre klientov, je:

 • pomoc lokálnej ekonomike - dať šancu miestnym obchodníkom
 • peniaze nech neodtekajú preč
 • ekologický prínos, zníženie emisií CO2

Dôvody pre miestnych malých podnikateľov sú :

 • podpora vlastného biznisu
 • pomáha to nájsť domáceho dodávateľa
 • podpora Brixtonskej komunite

Brixtonská libra existuje v papierovej aj elektronickej forme (Pay by Text). Elektronická verzia vznikla v septembri 2011. V súčasnosti je zapojených do systému 200 malých podnikov (papierové bankovky) a 100 používa elektronickú formu. Bankovky sú emitované v hodnotách 1, 5, 10 a 20. Peniaze sa nevymieňajú fyzickým osobám späť, len obchodníkom za malý poplatok. Klienti, ktorí používajú elektronické platenie pomocou karty dostávajú 10% bonus na sumu, ktorou si nabili kartu. Peniaze majú 2 ročnú dobu expirácie.  

BonNetzBon

Vo švajčiarskom Bazileji funguje doplnková mena BNB. Emitentom je spolok Verein Soziale Ökonomie – kooperatíva mimovládnych organizácií a obchodníkov.

Bankovky sú vydávané v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50. Členovia kooperatívy dostávajú pri výmene frankov za BNB bonus 10%. Pre verejnosť sú tri výmenné miesta.

Pri výmene BNB za franky nie je nijaký poplatok. Pri výmene BNB naspäť na franky je paušálny poplatok 20 Frankov a 5 % z menenej sumy. Napr. 100 BNB pri zmene na franky dá 75 Frankov.

Zapojených je 15 neziskových organizácií a 99 obchodov. BNB je možné poskytovať aj vo forme mikroúverov. Tie sú určené pre štart občianskych neziskových organizácií, družstiev a podnikov.