Ako to funguje

 • Bratislavské a Zvolenské živce sú lokálnou doplnkovou menou, ktorá je platná zároveň s eurom.
 • Lokálna mena bola zavedená od apríla 2014 v mestách Bratislava a Zvolen. V Bratislave je platný Bratislavsky živec a vo Zvolene Zvolenský živec. 
 • Živec je v obehu v týchto hodnotách poukážok:

                

                

 • Živce sú kryté eurami v pomere 1:1.
 • Živce si môžete zameniť na určených miestach v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živcami sa platí v zapojených označených miestnych obchodoch v Bratislave a vo Zvolene.
 • Živce sú spätne zameniteľné za eurá len pre obchodníkov, nie pre nakupujúcich.
 • Platnosť živcov je časovo obmedzená, vždy na obdobie jedného kalendárneho roka, čím sa podporuje ich obeh. Bratislavskými a Zvolenskými živcami sa platí rovnako ako eurom. Pri platení má jeden živec hodnotu jedného eura.
 • Zapojenie sa do systému lokálnej meny je dobrovoľné.
 • Poukážky Bratislavského a Zvolenského živca sú zabezpečené proti falšovaniu štandardnými ochrannými prvkami.
 • Z účtovného a daňového hľadiska sú živce v zmysle zákona o účtovníctve ceniny (napr. ako gastro lístky, darčekové poukážky). Transakcie s nimi sú účtované v oficiálnej mene podľa platného zákona o účtovníctve (ceniny).
Ďalšie informácie pre NAKUPUJÚCICH (fyzické osoby)
Ďalšie informácie pre OBCHODNÍKOV