Záhrada na sídlisku Balkán vo Zvolene

Záhrada bude slúžiť na dopestovanie zeleniny, byliniek a ako komunitný priestor na spoločné stretávanie miestnych obyvateľov s posedením a plochou na hry pre rodiny s deťmi.

Zapojená komunita uvíta pomoc zručných remeselníkov či aktívnych študentov, ktorí by pomohli s realizáciou.

Kontakt

Zuzana Špániková, 0902 138 061, spanikova@zivica.sk

Partneri