O projekte

Komunitné záhrady realizované Živicou boli súčasťou projektu Nevyšliapanou cestou. Cieľom projektu bolo ukázať alternatívy života v meste, ktoré zvyšujú jeho potravinovú bezpečnosť a ekonomickú sebestačnosť. Projekt prinášal model trvalo udržateľného spôsobu života v meste od švajčiarskeho partnera Urban AgriCulture Netz Basel.

V dvoch vybraných mestách - Zvolen a Bratislava - mal projekt za cieľ ukázať úspešné eko-komunitné aktivity. V oboch mestách vyrástli komunitné záhrady, osadili sa mestské včelíny a vznikla lokálna doplnková mena „živec“.