Energa v súvislostiach Posvieťme si na energiu!

Vitajte na stránke projektu
„Energia v súvislostiach“,

ktorý je výsledkom spoluprácie spoločnosti
Ekolamp a Centra enviromentálnej a etickej výchovy Živica.

Výučbový softvér, ktorý si na tejto stránke môžete bezplatne stiahnuť, má v prvom rade za cieľ poskytnúť Vám kvalitnú pomôcku pri výučbe s pomocouinteraktívnej tabule. Téma energia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou... Viac informácií nájdete tu.