Podporujú nás

Firemní partneri

  partner Sokratovho inštitútu, programu Zelená škola, donor výstavy Energia zblízka
  partner grantového programu Pomáhame vyrásť
  generálny partner Eko-mapy
  partner Eko-mapy pre Žilinský kraj
  darca antivírusového softwaru pre naše počítače
  partner fotovoltickej elektrárne vo Vzdelávacom centre Zaježová
  firemný partner projektu Klíma nás spája a Mestské včely
  pomoc pri fundraisingu
  všeobecná podpora pre Živicu
  poskytla školský administratívny softvér pre Zaježovskú školu
  donor vzdelávacieho softvéru Moderne o odpadoch
  donor vzdelávacieho softvéru Energia v súvislostiach

  donori vzdelávacieho softvéru Moderne o vode


 


poskytla odporúčania k SEO (zvýšeniu návštevnosti) pre ciernalabut.sk
  
   

 

Verejný a neziskový sektor

  donor projektu Globálne vzdelávanie na TUZVO

donor Sokratovho inštitútu a projektu Nevyšliapanou cestou

donor Záhrady, ktorá učí a ceny Živel

 

Pedagogické inštitúcie

  partner Sokratovho inštitútu a projektu Globálne vzdelávanie

 

Mediálni partneri