Kontakt

Sídlo Živice

Búdková 22
811 04 Bratislava

info@zivica.sk

 
 

IČO: 35998407
DIC: 2021542534
IČ DPH: SK2021542534

 

Ekoporadňa Živica

ekoporadna@zivica.sk
0918 495 964

 

 

 

Vzdelávacie centrum Zaježová

Polomy 20
962 63 Pliešovce

zajezova@zivica.sk
0917 517 267

 

 

Kancelária Živice vo Zvolene

P.O.Hviezdoslava 28
960 01 Zvolen

rabelyova@zivica.sk
0917 353 532

 

Kontakty na jednotlivých pracovníkov Živice.