Projekt je  financovaný vďaka
láskavej podpore

     Obsah

Školská súťaž

Téma súťaže

Hlavnou témou súťaže je ukázať rozvojové krajiny v inom svetle ako sú bežne prezentované. Nie v pozícií chudákov, ekonomicky zaostalých a prosiacich o pomoc, ale vo svetle ich bohatstva, z ktorého môžu čerpať aj ekonomicky vyspelé krajiny. Bohatstvo nutne neznamená veľkosť ekonomickej sily, ale aj kultúrne, duchovné, vedecké a umelecké bohatstvo.

Veková kategória

Súťaž je určená žiakom vo veku 12 – 18 rokov. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci všetkých tipov škôl.

Súťažné kategórie

Práce je možno zasielať v nasledovných kategóriách:

 • Spiritualita/náboženstvo
 • Veda
 • Kultúra/umenie

Je možné, aby sa práca týkala aj viacerých súťažných kategórií. Podstatné je, aby práca vystihla hlavnú tému súťaže.

Formy prác

Ľubovolné spracovanie témy formou:

 • powerpointovej prezentácie
 • posteru
 • eseje
 • referátu

Fantázií sa medze nekladú.

Uzávierka súťaže

7. júla 2008

Ako zaslať práce

Súťažné práce môžete zasielať prostredníctvo e-mailu na adresu dovalova@zivica.sk alebo poštou na adresu CEEV Živica, Vysoká 18, 811 06 Bratislava.

Na každej práci musia byť uvedené nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko žiaka
 • Vek žiaka
 • Presná adresa a názov školy
 • Meno a priezvisko pedagóga, pod ktorého vedením práca vznikla
 • E-mail
 • Telefón/Mobil
Vyhodnotenie súťaže

Oceníme celkovo 3 najlepšie práce a ich tvorcovia získajú produkty Fair Trade podľa vlastného výberu  v hodnote 3000 Sk, 2000  Sk a 1000 Sk.

>> Výsledky súťaže

Najkvalitnejšie súťažné práce budú prezentované v časopise Ďalekohľad, na festivale Dych Zeme, webovej stránke  a zároveň budú služiť ako podklad na vytvorenie výučbových programov.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže prebehne 11. októbra 2008 počas festivalu Dych Zeme. Všetci súžažaici budú o výsledkoch vopred informovaní.

Kontakt

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Zuzana Dovalová
Vysoká 18
811 06 Bratislava
e-mail: dovalova@zivica.sk
Telefón: 02/52 96 29 29
Mobil: 0918 495 964