Detská práca v nákupnom košíku

ČO BY STE RADŠEJ VIDELI V NÁKUPNOM KOŠÍKU

Dieťa pracujúce 12 hodín denne na kakaovej plantáži iba za stravu,
alebo dieťa, ktoré sa vzdeláva a dostáva šancu na kvalitný život?

Zdroj: Společnost pro Fair Trade Štvrť milióna detí z Ghany a Pobrežia Slonoviny sa živia pestovaním kakaa, z ktorého sa vyrába čokoláda a iné sladkosti, ktoré máme radi.
Tieto deti pritom čokoládu nikdy neochutnali.

Pracujú v nebezpečných podmienkach za smiešnu odmenu a nemôžu ani chodiť do školy. Práca ohrozuje ich zdravie a narušuje telesný a duševný vývoj.


Kakao, čokoláda

Na Slovensku každoročne zjeme niekoľko kilogramov čokolády na osobu. Čokoláda všetkých možných druhov a príchutí je pre slovenského spotrebiteľa samozrejmý a všade dostupný produkt – všetci vieme, ako čokoláda chutí.
Na rozdiel od slovenských detí, ktoré okrem chodenia do školy a hrania sa s kamarátmi nanajvýš pomáhajú doma rodičom s umývaním riadu alebo upratovaním, sú tisíce detí z vidieckych oblastí Ghany a Pobrežia Slonoviny v úplne inej situácii.
Na kakaových plantážach pracujú aj viac ako 10 hodín denne v nebezpečných, zdraviu škodlivých podmienkach. Čokoláda je pre nich nedosiahnuteľný luxus.
Majitelia plantáží dostávajú za kakao tak nízke ceny, že potom zamestnávajú lacné detské pracovné sily. Na druhej strane, deti sú nútené pracovať, pretože na tom závisí ich vlastné prežitie alebo prežitie ich rodín. Práca im však berie šancu na naozajstné detstvo, vzdelanie a lepšiu budúcnosť. Kolobeh chudoby a negramotnosti sa tak dookola opakuje.

Prečo je detská práca problém?

Zdroj: www.sxc.hu 246 miliónov detí je v súčasnosti zapojených do detskej práce, ktorá narušuje ich vývoj a znižuje šancu na získanie vzdelania. 73 miliónov pracujúcich detí sú mladšie ako 10 rokov. (ILO).
70 percent z detí, ktoré sú nútené pracovať, pracujú v extrémne nebezpečných podmienkach – v baniach, manipulujú s poľnohospodárskymi chemikáliami a pesticídmi alebo obsluhujú nebezpečné stroje.
Väčšina detí nie sú oficiálne zamestnané – nevzťahuje sa teda na nich žiadne zdravotné, sociálne alebo úrazové poistenie.

Dôsledky detskej práce:

  • vážne, často trvalé poškodenia zdravia dieťaťa
  • psychické traumy detí pracujúcich od útleho veku
  • pokračujúca chudoba jednotlivcov, rodín a celých komunít a etník
  • popretie základných ľudských práv milióny ľudí
  • popretie práva na vzdelanie, zdravie, voľný čas, ľudský rozvoj
  • výroba a predaj neprimerane lacného tovaru

Čo môžeme urobiť? - Nie sme bezmocní!

Ako spotrebitelia kakaa, banánov, textilu, hračiek, obuvi a mnohých ďalších výrobkov, ktoré vznikli alebo mohli vzniknúť za prispenia detskej práce, nie sme voči problému detskej práce bezmocní. Existuje jasné spojenie medzi nami, ktorí produkty spotrebúvame, ďalej tými, ktorí s nimi obchodujú, a nakoniec tými, ktorí ich vyrobili. Kvôli tomuto spojeniu nie je možné detskú prácu jednoducho ignorovať.

fairtrade2Jednou z možností ako mať istotu, že tovar, ktorý kupujeme, nebol vyrobený deťmi donútenými pracovať, je nakupovať výrobky označené ochrannou známkou FAIRTRADE.

FAIRTRADE je obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je priama a účinná podpora znevýhodnených výrobcov z rozvojových krajín. Toto sa snaží docieliť predovšetkým poskytovaním "férových" obchodných podmienok pre zapojených výrobcov. FairTrade tak poskytuje konkrétnym ľuďom v rozvojových krajinách šancu vymaniť sa z bludného kruhu biedy vlastnými silami a tak im dáva možnosť žiť dôstojný život.

Ak sú produkty označené touto značkou, je to zaručené, že neboli vyrobené deťmi a že ich rodičia dostali za svoju prácu dostatočne zaplatené. Táto mzda im zabezpečuje, aby mohli svoje deti uživiť, poskytnúť im vzdelanie, zaplatiť zdravotnú starostlivosť a zaistiť pre nich ďalšie, pre nás samozrejmé výdobytky.

Súvisiace dokumenty

 

Podpora projektu:


Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie a Slovak Aid

Reklamný prúžok

Projekt realizuje:

Reklamný prúžok

Partneri projektu:

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Reklama:

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

 Mediálni partneri:

referaty

 Sponzori:

komprint